Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay ngày thứ II - Đền ĐMHCG Sài Gòn_16/04/2019

Thứ Ba, 16-04-2019 | 23:10:27

Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay ngày thứ II – Đền ĐMHCG Sài Gòn_16/04/2019

 

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (1)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (2)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (3)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (4)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (5)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (6)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (7)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (8)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (9)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (10)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (11)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (12)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (13)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (14)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (15)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (16)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (17)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (18)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (19)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (20)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (21)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (22)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (23)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (24)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (25)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (26)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (27)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (28)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (29)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (30)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (31)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (32)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (33)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (34)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (35)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (36)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (37)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (38)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (39)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (40)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (41)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (42)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (43)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (44)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (45)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (46)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (47)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (48)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (49)

16-04-2019 Tt Gioi Tre 2 (50)

 

Tin mới

Pope_Francis_at_the_General_Audience_April_20_2016_Credit_Daniel_Ibanez_CNA

20190523T1126-26974-CNS-SURVEY-WOMEN-BIBLE-STUDY-690x450

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

primopiano_8039

Photo-Polish-Bishops-Conference

20190523T1100-26965-CNS-CARDINAL-FARRELL-LIFE_800-690x450

bangladesh-690x450

24-05-2019 Tl An Tang - Thay Thao (35)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (24)

23-05-2019 Gx DMHCG - Thay Thao (23)

23-05-2019 CD Tinh - Thay Thao (26)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Pope-Meets-Pilgrims-From-China-©-LOsservatore-Romano

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

gen8-1

22-05-2019 Tl 19g Cac thay - Thay Thao (9)

22-05-2019 Thanh Le Tan Liem Thay Thao (34)

fullsizeoutput_48e

popepenitenza2.node_

fullsizeoutput_48c