CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT THÁNH: GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Thứ Ba, 16-04-2019 | 11:56:28

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT THÁNH: GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (18/04/2019)

  • Buổi sáng: 5g00 đọc Kinh Phụng Vụ.
  • Buổi chiều:

– 18 giờ 00 Thánh lễ Thiếu nhi có nghi thức rửa chân.

20 giờ 00 Thánh lễ Cộng đoàn có nghi thức rửa chân. Sau Thánh lễ Kiệu Thánh Thể chung quanh Nhà Thờ. Tiếp theo có giờ chầu Thánh Thể.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (19/04/2019)

  • Buổi sáng: 5 giờ và 6 giờ, đọc Kinh Phụng Vụ.
  • Buổi chiều:

– 18g00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (Thiếu nhi).

20g00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (Cộng đoàn): Sau nghi thức tưởng niệm dành cho Cộng đoàn, có thể đi Đàng Thánh Giá chung quanh sân Nhà Thờ và Tu viện.

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (20/04/2019)

  • Buổi sáng: 5 giờ và 6 giờ, đọc Kinh Phụng Vụ. Buổi chiều:

– 18 giờ 30:Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (Thiếu Nhi)

– 21 giờ 30: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (Cộng đoàn)

CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH (21/04/2019)

  • Không có Thánh lễ 5 giờ sáng. Các giờ Thánh Lễ khác như Chúa Nhật quanh năm:

Sáng: 6g30. 8g00. 10g00/ Chiều tối: 15g30. 17g00 18g30. 20g00

  • Lưu ý: Giải Tội: Từ ngày 15 đến 20/04/2019, sáng: từ 8g00 – 11g00, chiều: từ 14g00 – 1700

Trong các ngày tĩnh tâm và Tam Nhật Thánh, các Nhà nguyện không cử hành Thánh Lễ.

VP: GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. HCM

Tin mới

_DSC5550

World_Youth_Day_Panama_Danny_Ibanez_CNA_size

Rogelio_Cabrera_AMLO_Lopez_Obrador_CEM_180619

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

D9hRAyTX4AAR7gt.jpg-large

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

phuong

VATICANO-ASIA_-_0618_-_Conferenza

Refugees_flee_the_Syrian_Civil_War_in_2015_Creditquetions123__Shutterstock__CNA

primopiano_8184

primopiano_8185

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

21430566_267413033760682_1084280619479728140_n

đơn

primopiano_8186

Hong kong

Christine-du-Coudray-and-Mgr.-Emery-Kibal.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Common Funeral Service for Easter Sunday Victims at  St. Sebastian’s Church in Katuwapitiya, Negombo (Sri Lanka) on 23.04.2019: Malcolm Cardinal Ranjith, the Archbishop of Colombo, presided over a funeral service for a group of victims at 10.00am at the church premises. The coffins were brought to the premises one at a time for the services amidst intense security. Funeral services and the burials took place in an atmosphere of heavy grief and sorrow with relatives and friends weeping and mourning for the unexpected loss of their loved ones.
Photo: Malcolm Cardinal Ranjith offered a message of consolation to the faithful gathered and invited the faithful to not give into violent retaliation

loveoneanother2