CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT THÁNH: GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Thứ Ba, 16-04-2019 | 11:56:28

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT THÁNH: GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (18/04/2019)

  • Buổi sáng: 5g00 đọc Kinh Phụng Vụ.
  • Buổi chiều:

– 18 giờ 00 Thánh lễ Thiếu nhi có nghi thức rửa chân.

20 giờ 00 Thánh lễ Cộng đoàn có nghi thức rửa chân. Sau Thánh lễ Kiệu Thánh Thể chung quanh Nhà Thờ. Tiếp theo có giờ chầu Thánh Thể.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (19/04/2019)

  • Buổi sáng: 5 giờ và 6 giờ, đọc Kinh Phụng Vụ.
  • Buổi chiều:

– 18g00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (Thiếu nhi).

20g00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (Cộng đoàn): Sau nghi thức tưởng niệm dành cho Cộng đoàn, có thể đi Đàng Thánh Giá chung quanh sân Nhà Thờ và Tu viện.

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (20/04/2019)

  • Buổi sáng: 5 giờ và 6 giờ, đọc Kinh Phụng Vụ. Buổi chiều:

– 18 giờ 30:Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (Thiếu Nhi)

– 21 giờ 30: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (Cộng đoàn)

CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH (21/04/2019)

  • Không có Thánh lễ 5 giờ sáng. Các giờ Thánh Lễ khác như Chúa Nhật quanh năm:

Sáng: 6g30. 8g00. 10g00/ Chiều tối: 15g30. 17g00 18g30. 20g00

  • Lưu ý: Giải Tội: Từ ngày 15 đến 20/04/2019, sáng: từ 8g00 – 11g00, chiều: từ 14g00 – 1700

Trong các ngày tĩnh tâm và Tam Nhật Thánh, các Nhà nguyện không cử hành Thánh Lễ.

VP: GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. HCM

Tin mới

China-_Guo_Xijin-Talk

The_flag_of_Scotland_Credit_By_Lynx_Aqua_Shutterstock

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

2000-1-2-690x450

20180119T1211-13896-CNS-POPE-AMAZON

korea

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


acn

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

2000-2-690x450


ivory-coast-26939_960_720

1560420793

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Les participants ont d'abord echange par petits groupes. 
Lomme, le 02.05.2019. Le diocese de Lille et son archeveque Mgr LaurentUlrich ont organise une rencontre inedite sur le theme des abus sexuels dans l'Eglise, a laquelle ont participe plus de deux cents responsables religieux et laics (pretres, diacres, scouts, etudiants, etc). PHOTO FLORENT MOREAU LA VOIX DU NORD (MaxPPP TagID: maxnewsspecial320370.jpg) [Photo via MaxPPP]

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

USCCB_6_11_Wide_shot_of_front_table_DiNardo_2