Tĩnh Tâm Người Lớn Mùa Chay: 13/04/2019_Ngày thứ III - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Chúa Nhật, 14-04-2019 | 15:06:18

“Chúa Kitô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.” (Pl 2, 8-9)

13-04-2019 Tt Nl 3 (1)

13-04-2019 Tt Nl 3 (2)

13-04-2019 Tt Nl 3 (4)

13-04-2019 Tt Nl 3 (3)

 

13-04-2019 Tt Nl 3 (5)

13-04-2019 Tt Nl 3 (6) 13-04-2019 Tt Nl 3 (7) 13-04-2019 Tt Nl 3 (8) 13-04-2019 Tt Nl 3 (9) 13-04-2019 Tt Nl 3 (10) 13-04-2019 Tt Nl 3 (11) 13-04-2019 Tt Nl 3 (12) 13-04-2019 Tt Nl 3 (13) 13-04-2019 Tt Nl 3 (14) 13-04-2019 Tt Nl 3 (15) 13-04-2019 Tt Nl 3 (16) 13-04-2019 Tt Nl 3 (17) 13-04-2019 Tt Nl 3 (18) 13-04-2019 Tt Nl 3 (19) 13-04-2019 Tt Nl 3 (20) 13-04-2019 Tt Nl 3 (21) 13-04-2019 Tt Nl 3 (22) 13-04-2019 Tt Nl 3 (23) 13-04-2019 Tt Nl 3 (24) 13-04-2019 Tt Nl 3 (25) 13-04-2019 Tt Nl 3 (26) 13-04-2019 Tt Nl 3 (27) 13-04-2019 Tt Nl 3 (28) 13-04-2019 Tt Nl 3 (29) 13-04-2019 Tt Nl 3 (30) 13-04-2019 Tt Nl 3 (31) 13-04-2019 Tt Nl 3 (32) 13-04-2019 Tt Nl 3 (33) 13-04-2019 Tt Nl 3 (34) 13-04-2019 Tt Nl 3 (35) 13-04-2019 Tt Nl 3 (36) 13-04-2019 Tt Nl 3 (37) 13-04-2019 Tt Nl 3 (38) 13-04-2019 Tt Nl 3 (39) 13-04-2019 Tt Nl 3 (40)

Tin mới

primopiano_8211

20180917T1328-20333-CNS-ENGLAND-ABORTION-BUFFER-ZONES_800-690x450

primopiano_8214

primopiano_8210

goalplan

_DSC5550

World_Youth_Day_Panama_Danny_Ibanez_CNA_size

Rogelio_Cabrera_AMLO_Lopez_Obrador_CEM_180619

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

D9hRAyTX4AAR7gt.jpg-large

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

phuong

VATICANO-ASIA_-_0618_-_Conferenza

Refugees_flee_the_Syrian_Civil_War_in_2015_Creditquetions123__Shutterstock__CNA

primopiano_8184

primopiano_8185

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

21430566_267413033760682_1084280619479728140_n

đơn

primopiano_8186