Chúa Nhật Lễ Lá - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn

Chúa Nhật, 14-04-2019 | 20:21:37

Sáng nay lúc 60g00 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn khai mạc Tuần Thánh bằng nghi thức rước lá

14-04-2019 CN le La 6h (1)

14-04-2019 CN le La 6h (2)

14-04-2019 CN le La 6h (3)

14-04-2019 CN le La 6h (4)

14-04-2019 CN le La 6h (5)

14-04-2019 CN le La 6h (6)

14-04-2019 CN le La 6h (7)

14-04-2019 CN le La 6h (8)

14-04-2019 CN le La 6h (9)

14-04-2019 CN le La 6h (10)

14-04-2019 CN le La 6h (11)

14-04-2019 CN le La 6h (12)

14-04-2019 CN le La 6h (13)

14-04-2019 CN le La 6h (14)

14-04-2019 CN le La 6h (15)

14-04-2019 CN le La 6h (16)

14-04-2019 CN le La 6h (17)

14-04-2019 CN le La 6h (18)

14-04-2019 CN le La 6h (19)

14-04-2019 CN le La 6h (20)

14-04-2019 CN le La 6h (21)

14-04-2019 CN le La 6h (22)

14-04-2019 CN le La 6h (23)

14-04-2019 CN le La 6h (24)

14-04-2019 CN le La 6h (25)

14-04-2019 CN le La 6h (26)

14-04-2019 CN le La 6h (27)

14-04-2019 CN le La 6h (28)

14-04-2019 CN le La 6h (29)

14-04-2019 CN le La 6h (30)

14-04-2019 CN le La 6h (31)

14-04-2019 CN le La 6h (32)

14-04-2019 CN le La 6h (33)

14-04-2019 CN le La 6h (34)

14-04-2019 CN le La 6h (35)

14-04-2019 CN le La 6h (36)

14-04-2019 CN le La 6h (37)

14-04-2019 CN le La 6h (38)

14-04-2019 CN le La 6h (39)

14-04-2019 CN le La 6h (40)

14-04-2019 CN le La 6h (41)

14-04-2019 CN le La 6h (42)

14-04-2019 CN le La 6h (43)

14-04-2019 CN le La 6h (44)

14-04-2019 CN le La 6h (45)

14-04-2019 CN le La 6h (46)

14-04-2019 CN le La 6h (47)

14-04-2019 CN le La 6h (48)

14-04-2019 CN le La 6h (49)

14-04-2019 CN le La 6h (50)

14-04-2019 CN le La 6h (51)

14-04-2019 CN le La 6h (52)

14-04-2019 CN le La 6h (53)

14-04-2019 CN le La 6h (54)

14-04-2019 CN le La 6h (55)

14-04-2019 CN le La 6h (56)

14-04-2019 CN le La 6h (57)

14-04-2019 CN le La 6h (58)

14-04-2019 CN le La 6h (59)

14-04-2019 CN le La 6h (60)

14-04-2019 CN le La 6h (61)

14-04-2019 CN le La 6h (62)

14-04-2019 CN le La 6h (63)

14-04-2019 CN le La 6h (64)

Tin mới

primopiano_8211

20180917T1328-20333-CNS-ENGLAND-ABORTION-BUFFER-ZONES_800-690x450

primopiano_8214

primopiano_8210

goalplan

_DSC5550

World_Youth_Day_Panama_Danny_Ibanez_CNA_size

Rogelio_Cabrera_AMLO_Lopez_Obrador_CEM_180619

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

D9hRAyTX4AAR7gt.jpg-large

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

phuong

VATICANO-ASIA_-_0618_-_Conferenza

Refugees_flee_the_Syrian_Civil_War_in_2015_Creditquetions123__Shutterstock__CNA

primopiano_8184

primopiano_8185

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

21430566_267413033760682_1084280619479728140_n

đơn

primopiano_8186