Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019 dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua II

Thứ Tư, 10-04-2019 | 09:19:09

18g30: 9/04/2019 ngày thứ II trong kỳ Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019 dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua – Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Cha giảng Giuse Đinh Văn Cao tiếp tục gây ý thức cho Thiếu Nhi về giá trị của gia đình là quà tặng của Thiên Chúa và mỗi thiếu nhi phải làm cho món quà mà Thiên Chúa qua cha mẹ trao ban thêm  phong phú và có giá trị…

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (1)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (2)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (3)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (4)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (5)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (6)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (7)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (8)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (9)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (10)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (11)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (12)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (13)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (14)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (15)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (16)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (17)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (18)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (19)

 

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (20)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (21)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (22)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (23)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (24)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (25)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (26)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (27)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (28)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (29)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (30)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (31)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (32)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (33)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (34)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (35)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (36)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (37)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (38)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (39)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (40)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (41)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (42)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (43)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (44)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (45)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (46)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (47)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (48)

Tin mới


ivory-coast-26939_960_720

1560420793

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Les participants ont d'abord echange par petits groupes. 
Lomme, le 02.05.2019. Le diocese de Lille et son archeveque Mgr LaurentUlrich ont organise une rencontre inedite sur le theme des abus sexuels dans l'Eglise, a laquelle ont participe plus de deux cents responsables religieux et laics (pretres, diacres, scouts, etudiants, etc). PHOTO FLORENT MOREAU LA VOIX DU NORD (MaxPPP TagID: maxnewsspecial320370.jpg) [Photo via MaxPPP]

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

USCCB_6_11_Wide_shot_of_front_table_DiNardo_2

SRI_LANKA_-_0613_-_Santuario_3

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

IRAQ_-_VATICANO_-_papa_in_iraq

157

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Notre_Dame_Cathedral_Credit_DBond_Shutterstock_CNA

Central_American_migrants_in_Mexico_Credit_Peter_Haden_via_Flickr_CC_BY_20_CNA_1_8_16

USCCB_6_11_Gomez_at_press_conference_2

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

dsc_91251229645

bishops