Suy niệm Tin Mừng thứ Bảy 23/03/2019: HỐI CẢI

Thứ Bảy, 23-03-2019 | 05:05:00

Nhưng khi đặt mình đối diện với một tình yêu, thì mọi chuyện sẽ khác hẳn… Khi ấy mới bắt đầu một tiến trình hối cải đích thực và hữu hiệu…

U5dsRJZ8CkGzJqzMK7D57Gm31WjP2Pq_1680x8400

Người con đã hối cải sau một cuộc đi hoang đáng trách phạt.

Nhưng thế nào là sự hối cải đích thực ?

Theo cách hiểu thông thường đương thời, hối cải bao hàm nỗ lực của con người (ăn chay, bố thí, hãm mình khổ hạnh) để chứng tỏ sự nghiêm túc của tâm tình ăn năn sám hối.

Đối với Đức Giêsu, hối cải chính yếu là một NIỀM HOAN LẠC trào vọt lên từ CUỘC HẠNH NGỘ với chính Thiên Chúa là Đấng luôn ban ơn tha thứ.

Đó không hề là một niềm hoan lạc dễ dãi.

Lúc mà người con hoang đàng hiểu sự vô ơn kinh khủng của mình, chính là lúc anh ta đầm đìa nước mắt tựa đầu vào chỗ lõm nơi bờ vai ông bố.

Khi ấy, anh không đối diện với một bộ luật. Anh cũng chẳng gặp gỡ một viên an ninh.

Anh đối diện và hạnh ngộ với người cha luôn yêu thương anh một cách không mai một, bất chấp tội lỗi của anh.

Chính tình yêu ấy đã cho anh thấy tất cả tính cách trầm trọng của tội.

Và cũng chính tình yêu ấy đồng thời tạo nên niềm hoan lạc vô bờ…

Mùa Chay là thời gian đặc biệt của sự hối cải, bởi lẽ đây là thời gian đặc biệt của cuộc hạnh ngộ yêu thương đó…

Xin hãy cầu nguyện, để mọi toà giải tội, đặc biệt trong Mùa Chay này, đều là và chỉ là nơi chỗ của cuộc hạnh ngộ với Người Cha nhân lành, từ đó, trào tuôn những niềm hoan lạc huyền nhiệm và thâm sâu nơi tâm hồn tín hữu…

Giuse Nguyễn Thể Hiện

Tin mới


ivory-coast-26939_960_720

1560420793

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Les participants ont d'abord echange par petits groupes. 
Lomme, le 02.05.2019. Le diocese de Lille et son archeveque Mgr LaurentUlrich ont organise une rencontre inedite sur le theme des abus sexuels dans l'Eglise, a laquelle ont participe plus de deux cents responsables religieux et laics (pretres, diacres, scouts, etudiants, etc). PHOTO FLORENT MOREAU LA VOIX DU NORD (MaxPPP TagID: maxnewsspecial320370.jpg) [Photo via MaxPPP]

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

USCCB_6_11_Wide_shot_of_front_table_DiNardo_2

SRI_LANKA_-_0613_-_Santuario_3

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

IRAQ_-_VATICANO_-_papa_in_iraq

157

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Notre_Dame_Cathedral_Credit_DBond_Shutterstock_CNA

Central_American_migrants_in_Mexico_Credit_Peter_Haden_via_Flickr_CC_BY_20_CNA_1_8_16

USCCB_6_11_Gomez_at_press_conference_2

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

dsc_91251229645

bishops