ĐTC tiếp đoàn đại biểu quốc hội Tiệp và Slovak

Thứ Bảy, 23-03-2019 | 04:26:55

Sáng 22/3/2019, ĐTC Phanxicô đã tiếp kiến phái đoàn các đại biểu quốc hội Cộng hòa Tiệp và Slovak, về Roma hành hương nhân dịp 1150 thánh Cirillo qua đời.

 Thánh Cirillo và Metodio là 2 anh em từ thành Tessalonica bên Hy Lạp đến truyền đạo cho các dân tộc Slave hồi thế kỷ thứ 9. Hai vị đã sáng chế mẫu tự và dịch Kinh Thánh ra tiếng địa phương. Mộ của thánh Cirillo ở tu viện Thánh Clemente ở Roma, còn mộ thánh Metodio GM ở Đền thánh Velehrad thuộc Cộng hòa Tiệp.

ĐTC tiếp đoàn đại biểu quốc hội Tiệp và Slovak  (Vatican Media)

ĐTC tiếp đoàn đại biểu quốc hội Tiệp và Slovak (Vatican Media)

 Ảnh hưởng rộng lớn của hai thánh

 Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, ĐTC ca ngợi công trình và ảnh hưởng của hai thánh Cirillo và Metodio đối với lịch sử, nghệ thuật và văn hóa của các dân tộc Slave và ngài mời gọi đào sâu sự phong phú tinh thần trong gia sản của hai vị thánh. ĐTC nói: ”Lịch sử của quí vị cũng dạy rằng Kitô Giáo luôn luôn là một nguồn mạch hy vọng, và sức mạnh phục hồi, nhất là trong nhưng thời kỳ khó khăn nhất. Việc dịch Kinh Thánh ra tiếng slave cổ là một hồng ân cho đời sống tôn giáo cũng như sự phát triển văn hóa tại đất nước của quí vị”.

 Hai thánh Cirillo và Metodio nêu gương về hội nhập văn hóa

 ĐTC cũng nhận xét rằng công trình truyền giảng Tin Mừng của hai thánh Cirillo và Metodio tại đất nước Slave là mẫu gương về sự hội nhập văn hóa còn giữ giá trị ngày nay trong các yếu tố nòng cốt. Thực vậy, Tin Mừng không làm suy yếu những gì là chân chính trong các nền văn hóa địa phương, nhưng giúp con người và cộng đoàn nhìn nhận và thực hiện chân, thiện, mỹ”.

 Khám phá mối liên hệ giữa Tin Mừng và căn tính văn hóa

 Trong chiều hướng trên cây, ĐTC mời gọi các vị đại diện dân cử ở Tiệp và Slovak giúp dân chúng tái khám phá mối liên hệ mật thiết giữa Tin Mừng và căn tính văn hóa của mình, tái đề cao căn cội Kitô để xây dựng một xã hội trong đó có thể thực hiện sự đón nhận nhau và tình liên đới hỗ tương. Thánh Cirillo đã biết dệt lên những mối quan hệ nhận biết và sống thân tình với nhau giữa các dân tộc, trở nên vòng nối giữa các nền văn hóa và các truyền thống của Giáo Hội”. (Rei 22-3-2019)

ĐTC tiếp đoàn đại biểu quốc hội Tiệp và Slovak  (Vatican Media)

ĐTC tiếp đoàn đại biểu quốc hội Tiệp và Slovak (Vatican Media)

ĐTC tiếp đoàn đại biểu quốc hội Tiệp và Slovak  (Vatican Media)

ĐTC tiếp đoàn đại biểu quốc hội Tiệp và Slovak (Vatican Media)

ĐTC tiếp đoàn đại biểu quốc hội Tiệp và Slovak  (Vatican Media)

ĐTC tiếp đoàn đại biểu quốc hội Tiệp và Slovak (Vatican Media)

ĐTC tiếp đoàn đại biểu quốc hội Tiệp và Slovak  (Vatican Media)

ĐTC tiếp đoàn đại biểu quốc hội Tiệp và Slovak (Vatican Media)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

Tin mới


ivory-coast-26939_960_720

1560420793

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Les participants ont d'abord echange par petits groupes. 
Lomme, le 02.05.2019. Le diocese de Lille et son archeveque Mgr LaurentUlrich ont organise une rencontre inedite sur le theme des abus sexuels dans l'Eglise, a laquelle ont participe plus de deux cents responsables religieux et laics (pretres, diacres, scouts, etudiants, etc). PHOTO FLORENT MOREAU LA VOIX DU NORD (MaxPPP TagID: maxnewsspecial320370.jpg) [Photo via MaxPPP]

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

USCCB_6_11_Wide_shot_of_front_table_DiNardo_2

SRI_LANKA_-_0613_-_Santuario_3

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

IRAQ_-_VATICANO_-_papa_in_iraq

157

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Notre_Dame_Cathedral_Credit_DBond_Shutterstock_CNA

Central_American_migrants_in_Mexico_Credit_Peter_Haden_via_Flickr_CC_BY_20_CNA_1_8_16

USCCB_6_11_Gomez_at_press_conference_2

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

dsc_91251229645

bishops