Suy niệm Tin Mừng thứ Sáu 22/03/2019

Thứ Năm, 21-03-2019 | 21:44:08

 

GIẾT CON ÔNG CHỦ ĐỂ CHIẾM ĐOẠT VƯỜN NHO (Mt 21,33-43.45-46)

18011011_1101852769920378_2262220067112173046_n

Hành động gian ác của các tá điền xuất phát từ tham vọng muốn chiếm đoạt vườn nho.

Họ giết các đầy tớ và nhất là giết người con của ông chủ, là để họ trở thành chủ nhân ông duy nhất của vườn nho.

Đó không phải chỉ là chuyện xưa:

– mỗi lần chúng ta hành xử như thể Nước Thiên Chúa là của riêng chúng ta,

– mỗi lần chúng ta muốn chiếm lấy các thực tại thánh làm của riêng mình như thể mình mới là chủ nhân ông của các thực tại đó và có quyền phân phát cho ai tùy ý,

– mỗi lần chúng ta biến giáo xứ, cộng đoàn… thành như của riêng mình, cho mình toàn quyền quyết định theo ý mình,

– mỗi lần chúng ta hành xử trong Hội Thánh với tâm tưởng coi mình là quan trọng và tìm cách tạo ảnh hưởng…

là chúng ta đang cố chiếm đoạt vườn nho của Thiên Chúa!

Thánh Phaolô sẽ hành xử khác hẳn:

“Chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa.

Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên” (1Cr 3,9).

Lm. Ngọc Huỳnh

Tin mới


ivory-coast-26939_960_720

1560420793

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Les participants ont d'abord echange par petits groupes. 
Lomme, le 02.05.2019. Le diocese de Lille et son archeveque Mgr LaurentUlrich ont organise une rencontre inedite sur le theme des abus sexuels dans l'Eglise, a laquelle ont participe plus de deux cents responsables religieux et laics (pretres, diacres, scouts, etudiants, etc). PHOTO FLORENT MOREAU LA VOIX DU NORD (MaxPPP TagID: maxnewsspecial320370.jpg) [Photo via MaxPPP]

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

USCCB_6_11_Wide_shot_of_front_table_DiNardo_2

SRI_LANKA_-_0613_-_Santuario_3

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

IRAQ_-_VATICANO_-_papa_in_iraq

157

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Notre_Dame_Cathedral_Credit_DBond_Shutterstock_CNA

Central_American_migrants_in_Mexico_Credit_Peter_Haden_via_Flickr_CC_BY_20_CNA_1_8_16

USCCB_6_11_Gomez_at_press_conference_2

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

dsc_91251229645

bishops