Giáo xứ Thiên Phước khai mạc Tuần Đại Phúc

Chúa Nhật, 17-03-2019 | 16:24:24

Gia Nghĩa, ngày 16 tháng 03 năm 2019, vào lúc 17g30 tại Giáo xứ Thiên Phước, thuộc Giáo phận Buôn Ma Thuột, đã diễn ra thánh lễ long trọng khai mạc Tuần Đại Phúc do 12 Cha và 1 Thầy thuộc Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện.

20190317 Dai Phuc Phuoc (1)

Trước khi bước vào thánh lễ khai mạc, có phần nghi thức trao dây Stola, Cha Chánh xứ Phêrô Nguyễn Minh Hiển trao dây Stola cho quý Cha trong đoàn đại phúc để nói lên việc trao quyền mục vụ cho quý Cha trong Tuần Đại Phúc. Tiếp đến, Cha Bề Trên Đại Phúc GB. Hoàng Xô Băng thẩm vấn cộng đoàn để nói lên quyết tâm của cộng đoàn trong việc tham gia và mời gọi những người khô khan nguội lạnh đến tham dự trong tuần đại phúc tại giáo xứ, để tất cả mọi người đều đón nhận ơn Thánh Đại Phúc của Chúa trao ban.

20190317 Dai Phuc Phuoc (2)

20190317 Dai Phuc Phuoc (3)

20190317 Dai Phuc Phuoc (4)

Xong phần thẩm vấn cộng đoàn, là giờ hành hương kính Đức Mẹ với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ là Đấng Bổn Mạng Tuần Đại Phúc, Cha hướng dẫn hành hương kêu gọi mọi người hãy dân lên cho Mẹ Tuần Đại Phúc, để xin Mẹ Hằng Cứu Giúp đồng hành và ban ơn trợ giúp cho chúng ta. Sau phần hành hương kính Đức Mẹ, là phần đoản huấn, trong phần đoản huấn, Cha hướng dẫn gợi ý cho cộng đoàn thấy được giá trị và ý nghĩa lớn lao của Tuần Đại Phúc, đại phúc đó là ơn phúc lớn lao nhất, mà Thiên Chúa trao ban cho con người chính là Chúa Giê-su Ki-tô.

20190317 Dai Phuc Phuoc (5)

20190317 Dai Phuc Phuoc (6)

Điều đó, đã được Cha Chủ Tế Phaolô  Nguyễn Hữu Thuận gợi ý trong Thánh Lễ, và Cha giảng GB. Hoàng Xô Băng giúp cho cộng đoàn hiểu rõ hơn về ơn phúc từ Trời mà Thiên Chúa vì yêu thương đã thi thố ơn phúc cho con người, nhất là tại Giáo xứ Thiên Phước.

20190317 Dai Phuc Phuoc (7)

20190317 Dai Phuc Phuoc (8)

16-04-2019 Thanh Le (2)

Kết thúc thánh lễ, Cha Bề Trên Đại Phúc gặp gỡ Ban Hội Đồng Mục Vụ, các ban ngành và đoàn thể.

20190317 Dai Phuc Phuoc (9)

IMG_9001

Song song đó, quý Cha còn lại ngồi tòa giải tội, để cho tất cả mọi người được giao hòa với Chúa và anh chị em của mình, để đón nhận ơn phúc lành của Thiên Chúa trong Tuần Đại Phúc tại giáo xứ.

              20190317 Dai Phuc Phuoc (10)

20190317 Dai Phuc Phuoc (11)

Photo Peter Anh Xuyên

Tin mới


ivory-coast-26939_960_720

1560420793

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Les participants ont d'abord echange par petits groupes. 
Lomme, le 02.05.2019. Le diocese de Lille et son archeveque Mgr LaurentUlrich ont organise une rencontre inedite sur le theme des abus sexuels dans l'Eglise, a laquelle ont participe plus de deux cents responsables religieux et laics (pretres, diacres, scouts, etudiants, etc). PHOTO FLORENT MOREAU LA VOIX DU NORD (MaxPPP TagID: maxnewsspecial320370.jpg) [Photo via MaxPPP]

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

USCCB_6_11_Wide_shot_of_front_table_DiNardo_2

SRI_LANKA_-_0613_-_Santuario_3

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

IRAQ_-_VATICANO_-_papa_in_iraq

157

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Notre_Dame_Cathedral_Credit_DBond_Shutterstock_CNA

Central_American_migrants_in_Mexico_Credit_Peter_Haden_via_Flickr_CC_BY_20_CNA_1_8_16

USCCB_6_11_Gomez_at_press_conference_2

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

dsc_91251229645

bishops