Tam nhật Mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer II - Đền Đức Mẹ HCG 14/03/2019

Thứ Sáu, 15-03-2019 | 02:43:46

“Tôi chính là Mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,14).

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (1)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (5)

  • 17g30:Cầu nguyện với Thánh Clêmentê: Hướng dẫn : Cha G.B Lê Thanh Hải
  • 18g00:Thánh lễ đồng tế Đề tài: “Thánh Clêmentê nên thánh trong sự dấn thân không mệt mỏi vì sứ vụ”.

    14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (2)

Chủ tế: Cha Bề trên Nhà Sài Gòn Tôma Trần Quốc Hùng

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (3)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (4)  14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (6)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (36)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (7)

Giảng lễ: Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (8)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (9)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (10)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (11)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (12)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (13)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (14)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (15)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (16)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (17)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (18)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (19)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (20)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (21)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (22)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (23)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (24)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (25)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (26)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (27)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (28)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (29)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (30)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (31)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (32)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (33)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (34)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (35)  14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (37)

Tin mới

Pope_Francis_at_the_general_audience_in_St_Peters_Square_on_March_14_2018_Credit_Daniel_Ibanez_3_CNA

Title-696x464

portada-274x420

Burkina-Faso-Church-696x406

VatiChina-1-1500x926

Những người tham gia hành hương tại đền Thánh Giuse, St.Louis.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Đức Hồng Y Peter Turkson, người đứng đầu Thánh Bộ Thăng tiến Phát triển Con người Toàn diện (Ảnh: Paul Haring/CNS)

20190516T1023-26863-CNS-POPE-ROMANIA-CATHOLIC-ORTHODOX_800-690x450

primopiano_7988

Tin Mung Cho Nguoi Ngheo
Image caption
Một buổi lễ tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn hồi tháng 2/1019

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

shutterstock_544259368

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (2)

SFO5711

DCCT-Sai-Gon