Thứ Tư Lễ Tro lúc 18g00 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Năm, 07-03-2019 | 00:22:38

Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. (Mt. 6,1)

06-03-2019 Le Tro 18g (1)

06-03-2019 Le Tro 18g (2)

06-03-2019 Le Tro 18g (3)

06-03-2019 Le Tro 18g (4)

06-03-2019 Le Tro 18g (5)

06-03-2019 Le Tro 18g (6)

06-03-2019 Le Tro 18g (7)

06-03-2019 Le Tro 18g (8)

06-03-2019 Le Tro 18g (9)

06-03-2019 Le Tro 18g (10)

06-03-2019 Le Tro 18g (11)

06-03-2019 Le Tro 18g (12)

06-03-2019 Le Tro 18g (13)

06-03-2019 Le Tro 18g (14)

06-03-2019 Le Tro 18g (15)

06-03-2019 Le Tro 18g (16)

06-03-2019 Le Tro 18g (17)

06-03-2019 Le Tro 18g (18)

06-03-2019 Le Tro 18g (19)

06-03-2019 Le Tro 18g (20)

06-03-2019 Le Tro 18g (21)

06-03-2019 Le Tro 18g (22)

06-03-2019 Le Tro 18g (23)

06-03-2019 Le Tro 18g (24)

06-03-2019 Le Tro 18g (25)

06-03-2019 Le Tro 18g (26)

06-03-2019 Le Tro 18g (27)

06-03-2019 Le Tro 18g (28)

06-03-2019 Le Tro 18g (29)

06-03-2019 Le Tro 18g (30)

06-03-2019 Le Tro 18g (31)

06-03-2019 Le Tro 18g (32)

06-03-2019 Le Tro 18g (33)

06-03-2019 Le Tro 18g (34)

06-03-2019 Le Tro 18g (35)

06-03-2019 Le Tro 18g (36)

06-03-2019 Le Tro 18g (37)

06-03-2019 Le Tro 18g (38)

06-03-2019 Le Tro 18g (39)

06-03-2019 Le Tro 18g (40)

06-03-2019 Le Tro 18g (41)

06-03-2019 Le Tro 18g (42)

06-03-2019 Le Tro 18g (43)

06-03-2019 Le Tro 18g (44)

06-03-2019 Le Tro 18g (45)

06-03-2019 Le Tro 18g (46)

06-03-2019 Le Tro 18g (47)

06-03-2019 Le Tro 18g (48)

06-03-2019 Le Tro 18g (49)

06-03-2019 Le Tro 18g (50)

06-03-2019 Le Tro 18g (51)

06-03-2019 Le Tro 18g (52)

06-03-2019 Le Tro 18g (53)

Tin mới

uk

Protests_in_downtown_Port_au_Prince_drew_nearly_2000_people_on_June_13_2019_Credit_Chandan_KhannaAFPGetty_Images_

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

This photo shows the inside of the European Court of Human Rights (ECHR) in Strasbourg, eastern France, on February 7, 2019. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

timthumb

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Lc-1025-37

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

20190305T1116-1354-CNS-NIGERIA-KAIGAMA-BRIDGE_800-690x450

20190604T0817-1906-CNS-CONFESSIONAL-PRIVILEGE-IMPORTANCE_800-690x450

primopiano_8314

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Nguồn ảnh: Báo Tuổi trẻ

1562752086

5d259177615de_600

unnamed

Cardinal_Baltazar_Enrique_Porras_Cardozo_of_Merida_Venezuela_takes_possession_of_St_John_the_Evangelist_in_Rome_Italy_on_June_12_2017_Credit_Daniel_Ibanez_7_CNA