Hình ảnh Thánh lễ Mồng Hai Tết - Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn

Thứ Năm, 07-02-2019 | 14:26:03

Ngày Mồng Một Giáo Hội dạy chúng ta tôn vinh, kính thờ Thiên Chúa là Nguồn Cội đích thật của con người; ngày Mồng Hai, Giáo Hội còn mời gọi chúng ta kính nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ là cội nguồn cuộc sống thể xác của chúng ta.

Trong tâm tình Tạ Ơn Thiên Chúa trong ngày đầu Năm Mới Kỷ Hợi: chúng ta kính Nhớ đến Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ theo tinh thần của Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ.” (Mt 15 ,4)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (1)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (2)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (3)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (4)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (5)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (6)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (7)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (8)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (9)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (10)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (11)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (12)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (13)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (14)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (15)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (16)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (17)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (18)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (19)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (20)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (21)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (22)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (23)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (24)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (25)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (26)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (27)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (28)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (29)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (30)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (31)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (32)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (33)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (34)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (35)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (36)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (37)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (38)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (39)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (40)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (41)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (42)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (43)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (44)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (45)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (46)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (47)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (48)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (49)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (50)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (51)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (52)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (53)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (54)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (55)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (56)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (57)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (58)

060.2.2019 Hanh Huong Minh Nien 2 Thanh Le Ta On (59)

 

Tin mới

uk

Protests_in_downtown_Port_au_Prince_drew_nearly_2000_people_on_June_13_2019_Credit_Chandan_KhannaAFPGetty_Images_

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

This photo shows the inside of the European Court of Human Rights (ECHR) in Strasbourg, eastern France, on February 7, 2019. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

timthumb

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Lc-1025-37

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

20190305T1116-1354-CNS-NIGERIA-KAIGAMA-BRIDGE_800-690x450

20190604T0817-1906-CNS-CONFESSIONAL-PRIVILEGE-IMPORTANCE_800-690x450

primopiano_8314

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Nguồn ảnh: Báo Tuổi trẻ

1562752086

5d259177615de_600

unnamed

Cardinal_Baltazar_Enrique_Porras_Cardozo_of_Merida_Venezuela_takes_possession_of_St_John_the_Evangelist_in_Rome_Italy_on_June_12_2017_Credit_Daniel_Ibanez_7_CNA