Hình ảnh Mồng Hai Tết Kỷ Hợi - Hành hương Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn II

Thứ Năm, 07-02-2019 | 13:45:26

“Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ.” (Mt 15,4
 
Vào lúc16g 30 ngày Mồng Hai Tết Kỷ Hợi: theo truyền thống và tinh thần đạo đức hằng năm vào dịp tết cổ tryền của Dân Tộc, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn quý ông bà anh chị em khắp nới quy tu về cùng nhau củ hành cuộc Hành Hương Minh Niên với Mẹ và nhờ Mẹ xin Chúa tuân đổ muôn ơn lành xuông trên Quê Hương Đất Nước, xuống trên Gia đình và đến ở trong mọi người trong Năm Mới này…
 
Nguyện xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho Ông Bà Tổ Tiên Cha Mẹ.. trong năm mới được An Binh và Thánh Đức…
 

 

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (1)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (2)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (3)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (4)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (5)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (6)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (7)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (8)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (9)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (10)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (11) 06-02-2019 HH Monh Nien 2 (12)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (13)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (14)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (15)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (16)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (17)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (18)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (19)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (20)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (21)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (22)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (23)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (24)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (25)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (26)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (27)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (28)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (29)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (30)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (31)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (32)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (33)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (34)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (35)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (36)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (37)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (38)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (39)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (40) 06-02-2019 HH Monh Nien 2 (42)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (41)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (43)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (44)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (45)

Tin mới

ivory-coast-26939_960_720

1560420793

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Les participants ont d'abord echange par petits groupes. 
Lomme, le 02.05.2019. Le diocese de Lille et son archeveque Mgr LaurentUlrich ont organise une rencontre inedite sur le theme des abus sexuels dans l'Eglise, a laquelle ont participe plus de deux cents responsables religieux et laics (pretres, diacres, scouts, etudiants, etc). PHOTO FLORENT MOREAU LA VOIX DU NORD (MaxPPP TagID: maxnewsspecial320370.jpg) [Photo via MaxPPP]

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

USCCB_6_11_Wide_shot_of_front_table_DiNardo_2

SRI_LANKA_-_0613_-_Santuario_3

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

IRAQ_-_VATICANO_-_papa_in_iraq

157

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Notre_Dame_Cathedral_Credit_DBond_Shutterstock_CNA

Central_American_migrants_in_Mexico_Credit_Peter_Haden_via_Flickr_CC_BY_20_CNA_1_8_16

USCCB_6_11_Gomez_at_press_conference_2

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

dsc_91251229645

bishops

WIKI-Papa