Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo xứ Phú Dòng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae Lý Mẫu

Thứ Hai, 28-01-2019 | 19:23:10

Chiều nay lúc 14g Cha Bề trên, chánh xứ, quý Cha và anh chị em Giáo xứ Chúa Cứu Thế Phú Dòng về dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Thầy Micae

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (1)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (2)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (3)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (4)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (5)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (6)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (7)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (8)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (9)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (10)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (11)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (12)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (13)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (14)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (15)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (16)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (17)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (18)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (19)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (20)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (21)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (22)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (23)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (24)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (25)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (26)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (27)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (28)

Tin mới

uk

Protests_in_downtown_Port_au_Prince_drew_nearly_2000_people_on_June_13_2019_Credit_Chandan_KhannaAFPGetty_Images_

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

This photo shows the inside of the European Court of Human Rights (ECHR) in Strasbourg, eastern France, on February 7, 2019. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

timthumb

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Lc-1025-37

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

20190305T1116-1354-CNS-NIGERIA-KAIGAMA-BRIDGE_800-690x450

20190604T0817-1906-CNS-CONFESSIONAL-PRIVILEGE-IMPORTANCE_800-690x450

primopiano_8314

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Nguồn ảnh: Báo Tuổi trẻ

1562752086

5d259177615de_600

unnamed

Cardinal_Baltazar_Enrique_Porras_Cardozo_of_Merida_Venezuela_takes_possession_of_St_John_the_Evangelist_in_Rome_Italy_on_June_12_2017_Credit_Daniel_Ibanez_7_CNA