Các Kitô hữu ở Anh gửi thư cho chính phủ yêu cầu quan tâm đến người nhập cư

Thứ Tư, 09-01-2019 | 17:43:10

“Chúng tôi đại diện cho các cộng đoàn đức tin, buồn phiền vì cuộc tranh luận hiện nay về vấn đề nhập cư. Cuốn Sách trắng bàn về vấn đề này đã được chờ đợi từ lâu là sai lạc và rời rạc; cam kết được hứa không rõ ràng và luật phối hợp về nhập cư và an toàn xã hội là một cơ hội bị bỏ lỡ. Hành động khẩn cấp là cần phải tạo ra một hệ thống đón tiếp nhân đạo hơn”.

Những túp lều của người xin tị nạn

Những túp lều của người xin tị nạn

Trên đây là một phần nội dung bức thư được các Kitô hữu đại diện cho các cộng đoàn đức tin viết cho chính phủ Anh về vấn đề nhập cư. Các Kitô hữu yêu cầu chính phủ Anh cần phải có một hành động khẩn cấp “nhân đạo hơn” đối với hệ thống quản lý hiện tượng di cư. Lá thư theo sau việc xuất bản cuốn sách được gọi là Sách trắng nói về những cam kết của chính phủ về vấn đề nhập cư. Chủ đề nhập cư đã trở lại và trở thành tin tức thời sự theo sau việc cứu hộ một số lượng ít ỏi thuyền nhân trong thời gian nghỉ lễ Giáng sinh tại Kênh Macica.

Lá thư yêu cầu chính quyền phải cho các gia đình xin tị nạn được ở cùng với nhau và những người thân trong gia đình phải được đoàn tụ cùng với con cái họ tại Vương quốc Anh. Quyền làm việc sau 6 tháng phải được mở rộng cho tất cả những người đang xin tị nạn. Và “thời gian giam giữ người nhập cư phải có giới hạn, phải chấm dứt giam giữ những người dễ bị tổn thương và phải có một cuộc thảo luận đích thực về những đòi hỏi mà thường xuyên không được đáp ứng về hệ thống di cư”.

Tóm lại, lá thư yêu cầu phải tin vào câu chuyện của những người đến bằng thuyền. Trước khi đồng ký tên đại diện các kitô hữu viết: “Lễ Chúa Hiển linh, ngày thứ 12 sau Giáng sinh: câu chuyện chạy trốn của Thánh Gia nhắc nhớ chúng ta hoàn cảnh của những người tị nạn trên toàn thế giới. Hãy để chúng tôi giúp các bạn biến môi trường hận thù thành một nền văn hóa tôn nghiêm”.

Ngọc Yến – Vatican

Tin mới

ivory-coast-26939_960_720

1560420793

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Les participants ont d'abord echange par petits groupes. 
Lomme, le 02.05.2019. Le diocese de Lille et son archeveque Mgr LaurentUlrich ont organise une rencontre inedite sur le theme des abus sexuels dans l'Eglise, a laquelle ont participe plus de deux cents responsables religieux et laics (pretres, diacres, scouts, etudiants, etc). PHOTO FLORENT MOREAU LA VOIX DU NORD (MaxPPP TagID: maxnewsspecial320370.jpg) [Photo via MaxPPP]

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

USCCB_6_11_Wide_shot_of_front_table_DiNardo_2

SRI_LANKA_-_0613_-_Santuario_3

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

IRAQ_-_VATICANO_-_papa_in_iraq

157

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Notre_Dame_Cathedral_Credit_DBond_Shutterstock_CNA

Central_American_migrants_in_Mexico_Credit_Peter_Haden_via_Flickr_CC_BY_20_CNA_1_8_16

USCCB_6_11_Gomez_at_press_conference_2

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

dsc_91251229645

bishops

WIKI-Papa