RIP - Cáo phó cha Louis Đặng Đức Anh, C.Ss.R.

Thứ Hai, 07-01-2019 | 12:12:17

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

 CÁO PHÓ

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,
và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin

Cha Duc Anh

Louis Đặng Đức Anh, C.Ss.R.
(30/10/1933 – 03/01/2019)
Cha Louis Đặng Đức Anh đã được Chúa gọi về vào lúc 7:15 sáng ngày 3 tháng 1 năm 2019 tại Freeman Hospital, Joplin, Missouri, trong thời gian nghỉ hưu ở Dưỡng Đường Mater Dei thuộc Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi với 57 năm phụng sự Thiên Chúa và Giáo hội qua thiên chức Linh mục.
Đôi nét về cuộc đời Cha Cố Louis:
– Sinh ngày 30 tháng 10 năm 1933 tại Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam.
– Ngày 22 tháng 12, 1962, thụ phong Linh Mục.
– Nhập Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam năm 1947.
– Giúp Xứ Mỹ tại St. Elizabeth Parish in Eureka Springs, AR.
– Từ tháng 11 năm 2012  đến nay: nghỉ hưu tại Dưỡng Đường Mater Dei, Carthage, MO.
Chương Trình Cầu Nguyện và Thánh Lễ Phát Tang và An Táng tại Hoa Kỳ
– Thứ Ba 08/01/2019 vào lúc 8:30 p.m: Nghi thức phát tang và giờ canh thức cầu nguyện tại Nhà Nguyện của Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ.
– Thứ Tư 09/01/2019 vào lúc 10:00 a.m: Thánh Lễ An Táng và Tiễn Đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Thánh lễ cầu nguyện tại Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
– Thư Tư 09/01/2019 vào lúc 6g00 chiều, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn
Nguyện xin vì Danh Chúa Nhân Từ cho linh hồn Cha Cố Louis Đặng Đức Anh, C.Ss.R. được nghỉ yên muôn đời và được lãnh nhận phần thưởng của người tôi trung của Chúa trên thiên đàng.

Tin mới

ivory-coast-26939_960_720

1560420793

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Les participants ont d'abord echange par petits groupes. 
Lomme, le 02.05.2019. Le diocese de Lille et son archeveque Mgr LaurentUlrich ont organise une rencontre inedite sur le theme des abus sexuels dans l'Eglise, a laquelle ont participe plus de deux cents responsables religieux et laics (pretres, diacres, scouts, etudiants, etc). PHOTO FLORENT MOREAU LA VOIX DU NORD (MaxPPP TagID: maxnewsspecial320370.jpg) [Photo via MaxPPP]

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

USCCB_6_11_Wide_shot_of_front_table_DiNardo_2

SRI_LANKA_-_0613_-_Santuario_3

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

IRAQ_-_VATICANO_-_papa_in_iraq

157

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Notre_Dame_Cathedral_Credit_DBond_Shutterstock_CNA

Central_American_migrants_in_Mexico_Credit_Peter_Haden_via_Flickr_CC_BY_20_CNA_1_8_16

USCCB_6_11_Gomez_at_press_conference_2

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

dsc_91251229645

bishops

WIKI-Papa