Mừng lễ Thánh Gioan Neumann tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lúc 14g 30 ngày 05/01/2019

Thứ Bảy, 05-01-2019 | 16:29:05

THÁNH GIOAN NEUMANN (1811-1860)

Giám Mục Thứ 4 của Giáo Phận Philadelphia_ Hoa Kỳ

Sáng lập hệ thống giáo dục Công giáo tại Hoa Kỳ

Gioan Neumann được Đức Giáo Hoàng Phaolo VI phong chân phúc ngày 13 tháng 10 năm 1963 và được ghi vào sổ bộ các thánh ngày 19 tháng 6 năm 1977.

Lễ nhớ vào ngày 5 Tháng Giêng

20190105 St Neumann (2)

20190105 St Neumann (1)

20190105 St Neumann (3)

20190105 St Neumann (4)

20190105 St Neumann (5)

20190105 St Neumann (6)

20190105 St Neumann (7)

20190105 St Neumann (8)

20190105 St Neumann (9)

20190105 St Neumann (10)

20190105 St Neumann (11)

20190105 St Neumann (12)

20190105 St Neumann (13)

20190105 St Neumann (14)

20190105 St Neumann (15)

20190105 St Neumann (16)

20190105 St Neumann (17)

20190105 St Neumann (18)

20190105 St Neumann (19)

20190105 St Neumann (20)

20190105 St Neumann (21)

20190105 St Neumann (22)

20190105 St Neumann (23)

20190105 St Neumann (24)

20190105 St Neumann (25)

20190105 St Neumann (26)

20190105 St Neumann (27)

20190105 St Neumann (28)

Tin mới

primopiano_8211

20180917T1328-20333-CNS-ENGLAND-ABORTION-BUFFER-ZONES_800-690x450

primopiano_8214

primopiano_8210

goalplan

_DSC5550

World_Youth_Day_Panama_Danny_Ibanez_CNA_size

Rogelio_Cabrera_AMLO_Lopez_Obrador_CEM_180619

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

D9hRAyTX4AAR7gt.jpg-large

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

phuong

VATICANO-ASIA_-_0618_-_Conferenza

Refugees_flee_the_Syrian_Civil_War_in_2015_Creditquetions123__Shutterstock__CNA

primopiano_8184

primopiano_8185

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

21430566_267413033760682_1084280619479728140_n

đơn

primopiano_8186