Mừng lễ Thánh Gioan Neumann tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lúc 14g 30 ngày 05/01/2019

Thứ Bảy, 05-01-2019 | 16:29:05

THÁNH GIOAN NEUMANN (1811-1860)

Giám Mục Thứ 4 của Giáo Phận Philadelphia_ Hoa Kỳ

Sáng lập hệ thống giáo dục Công giáo tại Hoa Kỳ

Gioan Neumann được Đức Giáo Hoàng Phaolo VI phong chân phúc ngày 13 tháng 10 năm 1963 và được ghi vào sổ bộ các thánh ngày 19 tháng 6 năm 1977.

Lễ nhớ vào ngày 5 Tháng Giêng

20190105 St Neumann (2)

20190105 St Neumann (1)

20190105 St Neumann (3)

20190105 St Neumann (4)

20190105 St Neumann (5)

20190105 St Neumann (6)

20190105 St Neumann (7)

20190105 St Neumann (8)

20190105 St Neumann (9)

20190105 St Neumann (10)

20190105 St Neumann (11)

20190105 St Neumann (12)

20190105 St Neumann (13)

20190105 St Neumann (14)

20190105 St Neumann (15)

20190105 St Neumann (16)

20190105 St Neumann (17)

20190105 St Neumann (18)

20190105 St Neumann (19)

20190105 St Neumann (20)

20190105 St Neumann (21)

20190105 St Neumann (22)

20190105 St Neumann (23)

20190105 St Neumann (24)

20190105 St Neumann (25)

20190105 St Neumann (26)

20190105 St Neumann (27)

20190105 St Neumann (28)

Tin mới

uk

Protests_in_downtown_Port_au_Prince_drew_nearly_2000_people_on_June_13_2019_Credit_Chandan_KhannaAFPGetty_Images_

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

This photo shows the inside of the European Court of Human Rights (ECHR) in Strasbourg, eastern France, on February 7, 2019. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

timthumb

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Lc-1025-37

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

20190305T1116-1354-CNS-NIGERIA-KAIGAMA-BRIDGE_800-690x450

20190604T0817-1906-CNS-CONFESSIONAL-PRIVILEGE-IMPORTANCE_800-690x450

primopiano_8314

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Nguồn ảnh: Báo Tuổi trẻ

1562752086

5d259177615de_600

unnamed

Cardinal_Baltazar_Enrique_Porras_Cardozo_of_Merida_Venezuela_takes_possession_of_St_John_the_Evangelist_in_Rome_Italy_on_June_12_2017_Credit_Daniel_Ibanez_7_CNA