Thánh lễ an táng Cha Micaen Trương Văn Hành CSsR 6g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Năm, 27-12-2018 | 22:44:16

Sáng nay lúc 6g Đức Cha Mattheu Nguyễn Văn Khôi Giám mục, Giáo Phận Quy Nhơn chủ tế Thánh lễ An Táng Cha Micaen Trương Văn Hành CSsR tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (47)

Đúng 6g đoàn đồng tế tiến vào Đền Đức Mẹ… Cha Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Giuse Nguyễn Ngọc Bích đại diện Nhà Dòng chào đón Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện cùng quý Cha Giáo Phận Quy Nhơn, quý Cha đồng tế trong và ngoài Nhà Dòng…

Sau Thánh lễ an táng Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Phó Giám Tỉnh đại diện Tỉnh Dòng cám ơn Đức Cha Mátthêu, Cha Tổng Đại Diện cùng quý Cha Giáo Phận Quy Nhơn, quý Cha đồng tế trong và ngoài Nhà Dòng, quý tu sĩ nam, nữ và cộng đoàn dân Chúa đã vì tình thương mến Cha Micae đã đến tham dự Thánh lễ hiệp thông cầu nguyện cho ngài…

Xin qúy Đức Cha, quý Cha và quý tuy sĩ và cộng đoàn Dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho Cha Micae sơn hưởng tôn nhan Chúa.

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (1)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (2)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (3)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (4)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (5)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (6)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (7)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (8)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (9)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (10)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (11)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (12)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (13)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (14)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (15)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (16)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (17)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (18)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (19)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (20)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (21)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (22)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (23)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (24)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (25)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (26)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (27)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (28)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (29)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (30)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (31)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (32)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (33)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (34)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (35)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (36)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (37)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (38)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (39)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (40)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (41)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (42)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (43)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (44)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (45)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (46)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (47)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (48)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (49)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (50)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (51)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (52)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (53)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (54)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (55)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (56)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (57)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (58)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (59)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (60)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (61)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (62)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (63)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (64)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (65)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (66)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (67)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (68)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (69)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (70)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (71)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (72)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (73)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (74)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (75)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (76)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (77)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (78)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (79)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (80)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (81)

27-12-2018 Le An Tang Cha Micaen Hanh (82)

 

Tin mới


ivory-coast-26939_960_720

1560420793

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Les participants ont d'abord echange par petits groupes. 
Lomme, le 02.05.2019. Le diocese de Lille et son archeveque Mgr LaurentUlrich ont organise une rencontre inedite sur le theme des abus sexuels dans l'Eglise, a laquelle ont participe plus de deux cents responsables religieux et laics (pretres, diacres, scouts, etudiants, etc). PHOTO FLORENT MOREAU LA VOIX DU NORD (MaxPPP TagID: maxnewsspecial320370.jpg) [Photo via MaxPPP]

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

USCCB_6_11_Wide_shot_of_front_table_DiNardo_2

SRI_LANKA_-_0613_-_Santuario_3

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

IRAQ_-_VATICANO_-_papa_in_iraq

157

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Notre_Dame_Cathedral_Credit_DBond_Shutterstock_CNA

Central_American_migrants_in_Mexico_Credit_Peter_Haden_via_Flickr_CC_BY_20_CNA_1_8_16

USCCB_6_11_Gomez_at_press_conference_2

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

dsc_91251229645

bishops