Hình ảnh Đoàn Dân Chúa về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR lãnh nhận Bí Tích giao hòa để đón Mừng Chúa Giáng Sinh

Chúa Nhật, 23-12-2018 | 22:38:29

Những ngày cuối Mùa Vọng tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế, đoàn Dân Chúa khắp nơi quy tụ rất đông về để được lãnh nhận Bí Tích Giao Hòa. Mặc dù là Nhà Dòng đã tằng cường thêm quý Cha ngồi tòa, nhưng đoàn Dân Chúa xếp hàng rất dài có những anh chị em phải hơn 1g, thâm chí có những lúc 2g mới đến lượt mình xưng tôi…nhưng vân kiên trì giữa troi nằng…

Tạ ơn Chúa cùng với anh chị em đã thành tâm, chuẩn bị tâm hồn mình để đón Mừng lễ Chúa Giáng Sinh và nhất là để lòng mình xứng đáng cho Chúa ngự vào…

Xin Chúa chúc lành và đổ tràn ơn Thánh xuống trên những tâm hồn quảng đại và sẵn sáng như: “người đầy tớ sẵng sàng khi chủ về bất chợ, như những trinh nữ sắng sàng đi đón tràng rể..” là chính Chúa đến…

20181222 Giai Toi (1)

20181222 Giai Toi (2)

20181222 Giai Toi (3)

20181222 Giai Toi (4)

20181222 Giai Toi (5)

20181222 Giai Toi (6)

20181222 Giai Toi (7)

20181222 Giai Toi (8)

20181222 Giai Toi (9)

20181222 Giai Toi (10)

20181222 Giai Toi (11)

20181222 Giai Toi (12)

20181222 Giai Toi (13)

20181222 Giai Toi (14)

20181222 Giai Toi (15)

20181222 Giai Toi (16)

20181222 Giai Toi (17)

20181222 Giai Toi (18)

20181222 Giai Toi (19)

20181222 Giai Toi (20)

20181222 Giai Toi (21)

20181222 Giai Toi (22)

20181222 Giai Toi (23)

20181222 Giai Toi (24)

20181222 Giai Toi (25)

20181222 Giai Toi (26)

20181222 Giai Toi (27)

20181222 Giai Toi (28)

20181222 Giai Toi (29)

20181222 Giai Toi (30)

20181222 Giai Toi (31)

20181222 Giai Toi (32)

20181222 Giai Toi (33)

 

Tin mới


ivory-coast-26939_960_720

1560420793

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Les participants ont d'abord echange par petits groupes. 
Lomme, le 02.05.2019. Le diocese de Lille et son archeveque Mgr LaurentUlrich ont organise une rencontre inedite sur le theme des abus sexuels dans l'Eglise, a laquelle ont participe plus de deux cents responsables religieux et laics (pretres, diacres, scouts, etudiants, etc). PHOTO FLORENT MOREAU LA VOIX DU NORD (MaxPPP TagID: maxnewsspecial320370.jpg) [Photo via MaxPPP]

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

USCCB_6_11_Wide_shot_of_front_table_DiNardo_2

SRI_LANKA_-_0613_-_Santuario_3

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

IRAQ_-_VATICANO_-_papa_in_iraq

157

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Notre_Dame_Cathedral_Credit_DBond_Shutterstock_CNA

Central_American_migrants_in_Mexico_Credit_Peter_Haden_via_Flickr_CC_BY_20_CNA_1_8_16

USCCB_6_11_Gomez_at_press_conference_2

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

dsc_91251229645

bishops