Tĩnh tâm Giới trẻ Mùa Vọng 2018 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ II

Thứ Tư, 19-12-2018 | 11:23:44

Ông Gioan làm chứng về Người, ông tuyên bố: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi .” (Ga 1, 15)

Tĩnh tâm Giới trẻ Mùa Vọng 2018 – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ II 18/12/2018

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (1)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (2)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (3)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (4)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (5)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (6)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (7)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (8)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (9)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (10)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (11)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (12)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (13)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (14)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (15)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (16)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (17)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (18)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (19)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (20)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (21)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (22)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (23)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (24)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (25)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (26)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (27)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (28)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (29)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (30)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (31)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (32)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (33)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (34)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (35)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (36)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (37)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (38)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (39)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (40)

Tin mới

primopiano_8211

20180917T1328-20333-CNS-ENGLAND-ABORTION-BUFFER-ZONES_800-690x450

primopiano_8214

primopiano_8210

goalplan

_DSC5550

World_Youth_Day_Panama_Danny_Ibanez_CNA_size

Rogelio_Cabrera_AMLO_Lopez_Obrador_CEM_180619

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

D9hRAyTX4AAR7gt.jpg-large

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

phuong

VATICANO-ASIA_-_0618_-_Conferenza

Refugees_flee_the_Syrian_Civil_War_in_2015_Creditquetions123__Shutterstock__CNA

primopiano_8184

primopiano_8185

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

21430566_267413033760682_1084280619479728140_n

đơn

primopiano_8186