Tĩnh tâm Giới trẻ Mùa Vọng 2018 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ II

Thứ Tư, 19-12-2018 | 11:23:44

Ông Gioan làm chứng về Người, ông tuyên bố: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi .” (Ga 1, 15)

Tĩnh tâm Giới trẻ Mùa Vọng 2018 – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ II 18/12/2018

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (1)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (2)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (3)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (4)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (5)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (6)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (7)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (8)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (9)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (10)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (11)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (12)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (13)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (14)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (15)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (16)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (17)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (18)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (19)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (20)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (21)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (22)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (23)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (24)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (25)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (26)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (27)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (28)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (29)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (30)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (31)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (32)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (33)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (34)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (35)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (36)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (37)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (38)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (39)

20181218 Tinh Tam Gioi Tre 2 (40)

Tin mới

uk

Protests_in_downtown_Port_au_Prince_drew_nearly_2000_people_on_June_13_2019_Credit_Chandan_KhannaAFPGetty_Images_

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

This photo shows the inside of the European Court of Human Rights (ECHR) in Strasbourg, eastern France, on February 7, 2019. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

timthumb

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Lc-1025-37

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

20190305T1116-1354-CNS-NIGERIA-KAIGAMA-BRIDGE_800-690x450

20190604T0817-1906-CNS-CONFESSIONAL-PRIVILEGE-IMPORTANCE_800-690x450

primopiano_8314

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Nguồn ảnh: Báo Tuổi trẻ

1562752086

5d259177615de_600

unnamed

Cardinal_Baltazar_Enrique_Porras_Cardozo_of_Merida_Venezuela_takes_possession_of_St_John_the_Evangelist_in_Rome_Italy_on_June_12_2017_Credit_Daniel_Ibanez_7_CNA