Khai mạc cuộc họp lần thứ 27 của Hội đồng Hồng y

Thứ Ba, 11-12-2018 | 20:56:46

“C9” Tiếp tục công việc cải cách Giáo triều Rôma

Cuộc họp lần thứ 27 của Hội đồng Hồng y đang diễn ra tại Vatican. C9, như nhóm thường được gọi, đang nghiên cứu các kế hoạch sửa đổi Tông Hiến “Pastor Bonus” về Giáo triều Rôma.

Schermata-2016-02-08-alle-13.20.35-740x403

Cuộc họp bắt đầu sáng hôm qua, thứ Hai 10/12, và kết thúc vào ngày thứ Tư 12/12.

Hội đồng Hồng y gồm có chín vị linh mục sau đây: Đức Hồng y Giuseppe Bertello, chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng của Nhà nước Thành phố Vatican; Đức Hồng Y Francisco Javier Errazuriz Ossa, tổng giám mục của thành phố Santiago, Chile; Đức Hồng Y Oswald Gracias, tổng giám mục của Bombay; Đức Hồng Y Reinhard Marx, tổng giám mục Munich; Đức Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinya, tổng giám mục Kinshasa, Congo; Đức Hồng Y Sean Patrick O hèMalley, tổng giám mục Boston; Đức Hồng Y George Pell, trưởng ban Thư ký Kinh tế (không có mặt, tại Úc); Đức Hồng Y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras; và Đức Hồng Y Pietro Parolin, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican. Tuy nhiên, hiện có tám thành viên hồng y, vì Hồng y Chile Errazuriz đã từ chức khỏi Hội đồng vào ngày 14 tháng 11 năm 2018.

 Hội đồng Hồng y gồm có chín vị Giám chức sau đây: Đức Hồng y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican; Đức Hồng Y Francisco Javier Errazuriz Ossa, nguyên Tổng Giám mục Santiago, Chile; Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Bombay; Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich; Đức Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng Giám mục Kinshasa, Congo; Đức Hồng Y Sean Patrick O’Malley, Tổng Giám mục Boston; Đức Hồng Y George Pell, Tổng Trưởng Thánh Bộ Kinh tế (không hiện diện, hiện đang có mặt tại Úc); Đức Hồng Y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, Tổng Giám mục Tegucigalpa, Honduras; và Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Tuy nhiên, hiện chỉ còn tám Hồng y thành viên, vì Đức Hồng y Errazuriz người Chile đã xin từ chức khỏi Hội đồng Hồng y vào ngày 14 tháng 11 năm 2018.

Các phiên họp làm việc được tổ chức vào buổi sáng từ 9 giờ đến 12 giờ 30, và vào buổi chiều, từ 4:30 đến 7 giờ tối, và được dành riêng để xem xét thêm về một số Thánh Bộ trong Giáo triều Rôma.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Tin mới


ivory-coast-26939_960_720

1560420793

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Les participants ont d'abord echange par petits groupes. 
Lomme, le 02.05.2019. Le diocese de Lille et son archeveque Mgr LaurentUlrich ont organise une rencontre inedite sur le theme des abus sexuels dans l'Eglise, a laquelle ont participe plus de deux cents responsables religieux et laics (pretres, diacres, scouts, etudiants, etc). PHOTO FLORENT MOREAU LA VOIX DU NORD (MaxPPP TagID: maxnewsspecial320370.jpg) [Photo via MaxPPP]

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

USCCB_6_11_Wide_shot_of_front_table_DiNardo_2

SRI_LANKA_-_0613_-_Santuario_3

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

IRAQ_-_VATICANO_-_papa_in_iraq

157

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Notre_Dame_Cathedral_Credit_DBond_Shutterstock_CNA

Central_American_migrants_in_Mexico_Credit_Peter_Haden_via_Flickr_CC_BY_20_CNA_1_8_16

USCCB_6_11_Gomez_at_press_conference_2

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

dsc_91251229645

bishops