Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua: Huấn quyền Thánh Thể (Lời dạy, những bài học của Thánh Thể)

Thứ Bảy, 01-12-2018 | 08:37:01

Trong Hội Thánh, có một huấn quyền thầm lặng, một trường kín đáo của trí năng: đó là Thánh Thể. Thánh Thể làm ra Hội Thánh và góp phần vào việc nắn đúc tư tưởng Hội Thánh.

Holy Corpus Christi

  • Hội Thánh ý thức về vai trò này của Thánh Thể và biết mình có thể xin ơn gặp trong Thánh Thể một giáo huấn soi sáng mình. Thánh Inhaxio nhận thấy là Thánh Thể kết án lạc giáo, nên nhóm ảo thân thuyết rời xa Thánh Thể.
  • Thánh Irênê thì thấy Thánh Thể là sự thử nghiệm được thần học.
  • Đức Giê-su đã không viết gì. Ngài là Lời Thiên Chúa, là thư viện của Hội Thánh Ngài, Ngài đã không cần để lại cho Hội Thánh những tác phẩm. Kitô Giáo không phải là một tôn giáo của sách vở, nhưng là của sự hiệp thông. Kẻ tin không phải là thành viên của một hội văn hoc, nhưng là những nhánh một cây nho. tuy vậy, có môt cuốn sách mà Đức Kitô là tác giả và chỉ mình Ngài viết được, trong đó. bằng hai dấu chỉ, Ngài đặt để tổng luận thần học: đó là Thánh Thể. kỳ công của ân sủng và phép lạ thần học. Cuốn sách này, các nhà thông thái sẽ không thấu hiểu được, nhưng con trẻ Kitô Giáo lại hấp thụ được – chính tư tưởng nó gợi nên không phải là chữ chết, nhưng được thủ đắc trong một sự hiệp thông cá nhân.
  • Cuốn sách Thánh Thế khác mọi cuốn sách khác. Các tác giả khác dùng chữ viết để diễn tả tư tưởng mình và cố khơi nên nơi người đọc một tư tống tư tưởng mình. Nhưng điểu ông cần diễn tả chỉ đến với người đọc một phần. Người đọc không thể có cùng một tư tưởng như tác giả. Còn trong ngôn ngữ Thánh Thể, dấu chỉ lai đầy thưc tại được diễn tả. Đức Kitô là một tác giả độc nhất vô nhị, viết được lá thư mang chính người viết và chính điều người ấy viết, ngôn ngữ Thánh Thể của Ngài cũng độc nhất vô nhị: trong cuốn sách này, Ngài làm cho mình được đọc bằng cách trao nộp mình.
  • Một giáo huấn như thế có sư bảo đảm của tính khách quan: trong thời đại ngờ vực hiện nay, thần học bị nhiều người nghi ngờ, coi là một luận bàn hão huyền. do những ước muốn vô ý thức. Còn Thánh Thể truyền đạt mẫu

nhiệm trong tính khách quan của nó, không bị lệ thuộc vào những ý niệm giới hạn nó lai, không thay đổi theo các hệ tư tưởng, vì từ đầu đến nay, nó vẫn được truyền đạt trong cùng một dấu chỉ mà ý nghĩa cũng bất biến và vô tận.

Chỉ có vấn đề là để một giáo huấn được khách quan, nó phải được nhận lãnh trong tính khách quan của nó. Ngôn ngữ Thánh Thể khác ngôn ngữ các sách thông thường, thì viêc đọc nó cũng phải khác: phải đọc nó bằng cách ăn nó (như các ngôn sứ xưa được ban môt cuôn sách để nuốt đi: Ez 2, 8-3…). Việc hấp thu cũng như truyền đạt giáo huân Thánh Thể độc lập với những trung gian bóp méo hay làm nghèo nàn. Các kẻ hiệp lễ chỉ cần tiếp nhân mầu nhiệm. Thánh Thần, Đấng là sư hiểu biết mầu nhiệm, được ban trong mầu nhiệm. Và mầu nhiệm chính là sự mặc khải về nó.

* Bởi đó, sự hiểu biết trong Kitô Giáo không được dành riêng cho những bậc lỗi lạc mà cho dân chúng, cho mọi kẻ lớn nhỏ (Yr 31, 31 -33; 1 c 11,25)

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua

(còn tiếp)

Tin mới

ivory-coast-26939_960_720

1560420793

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Les participants ont d'abord echange par petits groupes. 
Lomme, le 02.05.2019. Le diocese de Lille et son archeveque Mgr LaurentUlrich ont organise une rencontre inedite sur le theme des abus sexuels dans l'Eglise, a laquelle ont participe plus de deux cents responsables religieux et laics (pretres, diacres, scouts, etudiants, etc). PHOTO FLORENT MOREAU LA VOIX DU NORD (MaxPPP TagID: maxnewsspecial320370.jpg) [Photo via MaxPPP]

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

USCCB_6_11_Wide_shot_of_front_table_DiNardo_2

SRI_LANKA_-_0613_-_Santuario_3

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

IRAQ_-_VATICANO_-_papa_in_iraq

157

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Notre_Dame_Cathedral_Credit_DBond_Shutterstock_CNA

Central_American_migrants_in_Mexico_Credit_Peter_Haden_via_Flickr_CC_BY_20_CNA_1_8_16

USCCB_6_11_Gomez_at_press_conference_2

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

dsc_91251229645

bishops

WIKI-Papa