Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Mừng lễ Bổn Mạng

Thứ Ba, 20-11-2018 | 10:20:34

Hôm nay Chúa nhật ngày 18/11/2018 Giáo Hội Việt Nam Mừng trọng thể lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và kết thúc Năm Thánh 30 năm 117 vị Tử Đạo được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong lên bậc Hiển Thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988…

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (29)

Hôm nay cũng là ngày lễ Bổn mạng của Ca đoàn Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn… Thánh lễ lúc 17g 00 Cha Giám Tỉnh CSsR Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế thánh lễ cùng đồng tế có Cha Bề Trên Chánh xứ Tôma Trần Quốc Hùng cùng quý Cha ban quản xứ hội đông mục vụ, quý ông bà anh chị em cách riêng anh chị em ca viên cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn Mừng Bổn Mạng của Ca Đoàn…

Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban muôn Hồng Ân xuống trên Ca Đoàn Giáo Xứ, các anh chị em ca viên và gia đình…

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (1)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (6)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (4)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (5)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (7)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (8)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (9)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (10)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (2)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (11)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (3)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (12)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (13)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (14)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (15)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (16)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (17)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (18)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (19)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (20)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (21)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (22)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (23)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (24)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (25)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (26)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (27)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (28)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (30)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (31)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (32)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (33)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (34)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (35)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (36)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (37)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (38)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (39)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (40)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (41) 20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (42)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (43)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (44)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (45)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (46)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (47)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (48)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (49)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (50)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (51)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (52)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (53)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (54)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (55)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (56)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (57)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (58)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (59)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (60)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (61)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (62)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (63)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (64)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (65)

20181118 CD Gx DMHCG Mung Bon Mang CTDVN (66)

Tin mới

Pope_Francis_at_the_general_audience_in_St_Peters_Square_on_March_14_2018_Credit_Daniel_Ibanez_3_CNA

Title-696x464

portada-274x420

Burkina-Faso-Church-696x406

VatiChina-1-1500x926

Những người tham gia hành hương tại đền Thánh Giuse, St.Louis.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Đức Hồng Y Peter Turkson, người đứng đầu Thánh Bộ Thăng tiến Phát triển Con người Toàn diện (Ảnh: Paul Haring/CNS)

20190516T1023-26863-CNS-POPE-ROMANIA-CATHOLIC-ORTHODOX_800-690x450

primopiano_7988

Tin Mung Cho Nguoi Ngheo
Image caption
Một buổi lễ tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn hồi tháng 2/1019

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

shutterstock_544259368

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (2)

SFO5711

DCCT-Sai-Gon