Tháng Truyền giáo Ngoại thường Tháng 10/2019 là một dịp đặc biệt để đổi mới việc loan báo Tin Mừng

Thứ Sáu, 16-11-2018 | 15:30:37

“Nhiệm vụ to lớn của Hội Truyền Giáo Giáo Hoàng (PMS) đó chính là sự nhận thức về sứ mạng truyền giáo, vốn chính là – theo sau tất cả những Giáo huấn của các Giáo Hoàng và Công đồng – một nhiệm vụ của toàn thể Dân Chúa. PMS có nhiệm vụ đặc biệt để giữ cho tinh thần này luôn luôn sống động, và đây cũng chính là mục đích mà Tháng Truyền giáo Ngoại thường vào tháng 10 năm 2019 sẽ được cử hành”, Đức TGM Dal Toso nói.

primopiano_7035“Tháng Truyền giáo Ngoại thường 10/2019 chính là một dịp đặc biệt để Giáo Hội đổi mới lòng nhiệt thành truyền giáo, cũng chính là mục đích lớn lao của các Hội Truyền Giáo Giáo Hoàng. Vấn đề là như sau: làm thế nào để giới thiệu chiều kích  truyền giáo trong công việc chăm sóc mục vụ thông thường, vốn cũng chính là mục tiêu lớn của Tông Huấn ‘Evangelii gaudium’?”: Đây chính là những suy tư được đề xuất bởi Đức Tổng Giám Mục Giovanni Pietro Dal Toso, Chủ Tịch Hội Truyền Giáo Giáo Hoàng (PMS), hôm qua, thứ Năm ngày 15 tháng 11, tại Đại Hội Đồng Giám Mục của Ý. “Tháng truyền giáo ngoại thường – Đức TGM Dal Toso nhắc lại – trùng vào dịp kỷ niệm 100 năm Tông Thư ‘Maximum illud’ của Đức Benedict XV. Đối với lịch sử truyền giáo, tài liệu này đánh dấu một biên giới mang tính quyết định, ít nhất vì hai lý do: nó đã tách biệt công việc Tân Phúc Âm hóa khỏi công việc thuộc địa hóa và đồng thời nhấn mạnh việc đào tạo các giáo sĩ và hàng Giáo phẩm bản địa tại các vùng đất truyền giáo”.

Hơn nữa, phù hợp với Công đồng Vatican II, vốn đưa sứ mạng truyền giáo (missio ad gentes) trở lại trách nhiệm của mỗi người đã được rửa tội, chủ đề cho Tháng Truyền giáo Ngoại thường tiếp theo sẽ là: “Được Rửa tội và được sai đi. Giáo Hội của Chúa Kitô với sứ mạng truyền giáo trên thế giới”. “Đức Thánh Cha Phanxicô – Chủ tịch của PMS giải thích – đã lựa chọn chủ đề này, chủ đề hàm chứa trong đó những yếu tố cần thiết phải được xem xét trong việc lập kế hoạch và sống theo sáng kiến này. Chúng ta đã được lãnh nhận sự sống thiêng liêng khi chúng ta chịu phép Rửa tội và nhờ đó chúng ta trở nên những tiên tri, tức là, những người loan báo về mầu nhiệm Chúa Kitô, được Ngài sai đi. Đức Kitô, Đấng sai chúng ta đi cũng chính là nội dung thiết yếu của sứ mạng truyền giáo: Giáo Hội không truyền tải thông điệp của chính mình, nhưng truyền những điều Giáo hội đã được lãnh nhận từ Chúa Kitô”.

Về vấn đề này, Đức TGM Dal Toso cũng đã minh họa bản chất và sứ mạng của Hội Truyền giáo Giáo Hoàng, vốn là “một mạng lưới toàn cầu phục vụ Đức Giáo Hoàng để hỗ trợ sứ mạng truyền giáo và các Giáo hội còn non trẻ thông qua việc cầu nguyện và các công việc từ thiện bác ái”. Đó “là những Hiệp hội của Đức Giáo Hoàng, mà qua đó Đức Giáo Hoàng chăm sóc cho những nhu cầu mục vụ của các Giáo hội non trẻ”, Đức TGM Dal Toso nhắc lại, và “mối liên hệ sâu sắc này với Sứ vụ Phêrô cũng hiển nhiên bởi thực tế là chính Đức Piô XI cũng đã muốn thiết lập Ngày Thế giới Truyền giáo vào cuối những năm 1920 và kể từ đó, Ngài muốn tất cả những số tiền quyên góp được trong ngày đó phải được dành riêng cho Hội Giáo Hoàng Truyền bá Đức tin (Pontifical Society of the Propagation of the Faith), chính xác như là một biểu hiện về sự quan tâm chăm sóc của Giáo hội hoàn vũ đối với các Giáo hội trên khắp thế giới”.

“Nhiệm vụ to lớn của PMS là nhận thức về sứ mạng truyền giáo, vốn chính là – theo sau tất cả những Giáo huấn của các Giáo Hoàng và Công đồng – một nhiệm vụ của toàn thể Dân Chúa. PMS có nhiệm vụ đặc biệt phải giữ cho tinh thần này luôn luôn sống động, và đây cũng chính là mục đích mà Tháng Truyền giáo Ngoại thường vào tháng 10 năm 2019 sẽ được cử hành”.

Minh Tuệ (theo Fides)

Tin mới

Pope_Francis_at_the_general_audience_in_St_Peters_Square_on_March_14_2018_Credit_Daniel_Ibanez_3_CNA

Title-696x464

portada-274x420

Burkina-Faso-Church-696x406

VatiChina-1-1500x926

Những người tham gia hành hương tại đền Thánh Giuse, St.Louis.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Đức Hồng Y Peter Turkson, người đứng đầu Thánh Bộ Thăng tiến Phát triển Con người Toàn diện (Ảnh: Paul Haring/CNS)

20190516T1023-26863-CNS-POPE-ROMANIA-CATHOLIC-ORTHODOX_800-690x450

primopiano_7988

Tin Mung Cho Nguoi Ngheo
Image caption
Một buổi lễ tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn hồi tháng 2/1019

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

shutterstock_544259368

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (2)

SFO5711

DCCT-Sai-Gon