Hình ảnh Thánh lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Gx Bình Hải CSsR - Gp Quy Nhơn

Thứ Năm, 11-10-2018 | 00:14:09

Sáng nay lúc 9g 30 Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi – Giám mục Giáo phận Qui Nhơn về dâng Thánh lễ tạ ơn, Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Bình Hải… và mừng kỷ niệm 60 Năm đón nhận Tin Mừng…

20181010 Gx Binh Hai CSsR (1) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (2) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (3) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (4) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (5) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (6) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (7) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (8) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (9) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (10) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (11) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (12) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (13) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (14) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (15) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (16) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (17) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (18) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (19) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (20) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (21) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (22) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (23) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (24) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (25) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (26) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (27) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (28) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (29) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (30) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (31) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (32) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (33) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (34) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (35) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (36) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (37) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (38) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (39) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (40) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (41) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (42) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (43) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (44) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (45) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (46) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (47) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (48) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (49) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (50) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (51) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (52) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (53) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (54) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (55) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (56) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (57) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (58) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (59) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (60) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (61) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (62) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (63) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (64) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (65) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (66) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (67) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (68) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (69) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (70) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (71) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (72) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (73) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (74) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (75) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (76) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (77) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (78) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (79) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (80) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (81) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (82) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (83) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (84) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (85) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (86) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (87) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (88) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (89)

Tin mới

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Pope-Francis-with-Archbishop-Welby

Immigrants_Credit_Ryan_Rodrick_Beiler_Shutterstock_CNA

Pope_Francis_April_17_2019_Credit_Daniel_Ibanez_CNA

pope_12.jpg

Quý Cha Đồng tế chụp hình lưu niêm với Cha Phêrô tân Chánh Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Pope_Francis_at_the_general_audience_in_St_Peters_Square_on_March_14_2018_Credit_Daniel_Ibanez_3_CNA

Title-696x464

portada-274x420

Burkina-Faso-Church-696x406

VatiChina-1-1500x926

Những người tham gia hành hương tại đền Thánh Giuse, St.Louis.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Đức Hồng Y Peter Turkson, người đứng đầu Thánh Bộ Thăng tiến Phát triển Con người Toàn diện (Ảnh: Paul Haring/CNS)

20190516T1023-26863-CNS-POPE-ROMANIA-CATHOLIC-ORTHODOX_800-690x450

primopiano_7988

Tin Mung Cho Nguoi Ngheo
Image caption
Một buổi lễ tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn hồi tháng 2/1019

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)