Thánh lễ An Táng Thầy Gioan Trần Văn Thâm CSsR: 06g 00_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 10/10/2018

Thứ Tư, 10-10-2018 | 03:52:14

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11, 25).

20181010 Thay Gioan Cssr (1)

20181010 Thay Gioan Cssr (2)

20181010 Thay Gioan Cssr (3)

20181010 Thay Gioan Cssr (4)

20181010 Thay Gioan Cssr (5)

20181010 Thay Gioan Cssr (6)

20181010 Thay Gioan Cssr (7)

20181010 Thay Gioan Cssr (8)

20181010 Thay Gioan Cssr (9)

20181010 Thay Gioan Cssr (10)

20181010 Thay Gioan Cssr (11)

20181010 Thay Gioan Cssr (12)

20181010 Thay Gioan Cssr (13)

20181010 Thay Gioan Cssr (14)

20181010 Thay Gioan Cssr (15)

20181010 Thay Gioan Cssr (16)

20181010 Thay Gioan Cssr (17)

20181010 Thay Gioan Cssr (18)

20181010 Thay Gioan Cssr (19)

20181010 Thay Gioan Cssr (20)

20181010 Thay Gioan Cssr (21)

20181010 Thay Gioan Cssr (22)

20181010 Thay Gioan Cssr (23)

20181010 Thay Gioan Cssr (24)

20181010 Thay Gioan Cssr (25)

20181010 Thay Gioan Cssr (26)

20181010 Thay Gioan Cssr (27)

20181010 Thay Gioan Cssr (28)

20181010 Thay Gioan Cssr (29)

20181010 Thay Gioan Cssr (30)

20181010 Thay Gioan Cssr (31)

20181010 Thay Gioan Cssr (32)

20181010 Thay Gioan Cssr (33)

20181010 Thay Gioan Cssr (34)

20181010 Thay Gioan Cssr (35)

20181010 Thay Gioan Cssr (36)

20181010 Thay Gioan Cssr (37)

20181010 Thay Gioan Cssr (38)

20181010 Thay Gioan Cssr (39)

20181010 Thay Gioan Cssr (40)

20181010 Thay Gioan Cssr (41)

20181010 Thay Gioan Cssr (42)

20181010 Thay Gioan Cssr (43)

20181010 Thay Gioan Cssr (44)

20181010 Thay Gioan Cssr (45)

20181010 Thay Gioan Cssr (46)

20181010 Thay Gioan Cssr (47)

20181010 Thay Gioan Cssr (48)

20181010 Thay Gioan Cssr (49)

20181010 Thay Gioan Cssr (50)

20181010 Thay Gioan Cssr (51)

20181010 Thay Gioan Cssr (52)

20181010 Thay Gioan Cssr (53)

20181010 Thay Gioan Cssr (54)

20181010 Thay Gioan Cssr (55)

20181010 Thay Gioan Cssr (56)

20181010 Thay Gioan Cssr (57)

20181010 Thay Gioan Cssr (58)

20181010 Thay Gioan Cssr (59)

20181010 Thay Gioan Cssr (60)

Tin mới

Pope_Francis_at_the_general_audience_in_St_Peters_Square_on_March_14_2018_Credit_Daniel_Ibanez_3_CNA

Title-696x464

portada-274x420

Burkina-Faso-Church-696x406

VatiChina-1-1500x926

Những người tham gia hành hương tại đền Thánh Giuse, St.Louis.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Đức Hồng Y Peter Turkson, người đứng đầu Thánh Bộ Thăng tiến Phát triển Con người Toàn diện (Ảnh: Paul Haring/CNS)

20190516T1023-26863-CNS-POPE-ROMANIA-CATHOLIC-ORTHODOX_800-690x450

primopiano_7988

Tin Mung Cho Nguoi Ngheo
Image caption
Một buổi lễ tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn hồi tháng 2/1019

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

shutterstock_544259368

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (2)

SFO5711

DCCT-Sai-Gon