Dự tập DCCT Thế Mai Thôn dâng lễ Cầu Nguyện - Các Soeur Liên Dòng Đaminh viếng Thầy Gioan

Thứ Ba, 09-10-2018 | 18:43:39

Vào lúc 9g 00 ngày 09/10/2018 Cha Giám đốc Giuse Phạm Quốc Giang, cha phó Giuse Nguyễn Văn Vượng, Thầy Giuse Đào Minh Tân, các thầy Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Thầy Gioan Trần Văn Thâm CSsR vào trong tình thương của Chúa…

Sau thánh lễ các Soeur Liên Dong đến viếng, cầu nguyện cho Thầy Gioan

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (1)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (2)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (3)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (4)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (5)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (6)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (7)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (8)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (9)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (10)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (11)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (12)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (13)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (14)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (15)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (16)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (17)

Các Thày Dự tập bên linh cữu Thầy Gioan

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (18)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (19)

Các Nữ Tu Học Viện liên dòng Thánh Đa Minh viếng, cầu nguyện cho Thầy Gioan

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (20)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (22)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (21)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (23)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (24)

Tiễn biệt và dập mạch quan tài Thầy Gioan

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (25)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (26)

Tin mới

Pope_Francis_at_the_general_audience_in_St_Peters_Square_on_March_14_2018_Credit_Daniel_Ibanez_3_CNA

Title-696x464

portada-274x420

Burkina-Faso-Church-696x406

VatiChina-1-1500x926

Những người tham gia hành hương tại đền Thánh Giuse, St.Louis.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Đức Hồng Y Peter Turkson, người đứng đầu Thánh Bộ Thăng tiến Phát triển Con người Toàn diện (Ảnh: Paul Haring/CNS)

20190516T1023-26863-CNS-POPE-ROMANIA-CATHOLIC-ORTHODOX_800-690x450

primopiano_7988

Tin Mung Cho Nguoi Ngheo
Image caption
Một buổi lễ tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn hồi tháng 2/1019

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

shutterstock_544259368

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (2)

SFO5711

DCCT-Sai-Gon