Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioan Trần Văn Thâm lúc 10h 00 Thứ Hai 08/10/2018

Thứ Hai, 08-10-2018 | 14:51:48

Sang nay lúc 10g 00 tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện Cố vấn Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cùng với Cha Bề Trên Nhà Sài Gòn cùng quý Cha, quý Thầy và thân bằng quyến thuộc cùng toàn thể ông bà anh chị em quy tu bên linh cữu Thầy Gioan làm nghi thức Tẩn Liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy:

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (1)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (2)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (3)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (4)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (5)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (6)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (7)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (8)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (9)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (10)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (11)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (12)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (13)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (14)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (15)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (16)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (17)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (18)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (19)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (20)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (21)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (22)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (23)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (24)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (25)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (26)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (27)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (28)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (29)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (30)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (31)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (32)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (33)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (34)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (35)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (36)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (37)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (38)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (39)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (40)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (41)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (42)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (43)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (44)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (45)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (46)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (47)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (48)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (49)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (50)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (51)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (52)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (53)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (54)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (55)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (56)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (57)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (58)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (59)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (60)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (61)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (62)

 

Tin mới

primopiano_8211

20180917T1328-20333-CNS-ENGLAND-ABORTION-BUFFER-ZONES_800-690x450

primopiano_8214

primopiano_8210

goalplan

_DSC5550

World_Youth_Day_Panama_Danny_Ibanez_CNA_size

Rogelio_Cabrera_AMLO_Lopez_Obrador_CEM_180619

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

D9hRAyTX4AAR7gt.jpg-large

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

phuong

VATICANO-ASIA_-_0618_-_Conferenza

Refugees_flee_the_Syrian_Civil_War_in_2015_Creditquetions123__Shutterstock__CNA

primopiano_8184

primopiano_8185

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

21430566_267413033760682_1084280619479728140_n

đơn

primopiano_8186