Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioan Trần Văn Thâm lúc 10h 00 Thứ Hai 08/10/2018

Thứ Hai, 08-10-2018 | 14:51:48

Sang nay lúc 10g 00 tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện Cố vấn Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cùng với Cha Bề Trên Nhà Sài Gòn cùng quý Cha, quý Thầy và thân bằng quyến thuộc cùng toàn thể ông bà anh chị em quy tu bên linh cữu Thầy Gioan làm nghi thức Tẩn Liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy:

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (1)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (2)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (3)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (4)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (5)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (6)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (7)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (8)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (9)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (10)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (11)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (12)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (13)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (14)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (15)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (16)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (17)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (18)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (19)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (20)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (21)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (22)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (23)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (24)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (25)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (26)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (27)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (28)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (29)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (30)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (31)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (32)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (33)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (34)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (35)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (36)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (37)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (38)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (39)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (40)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (41)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (42)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (43)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (44)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (45)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (46)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (47)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (48)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (49)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (50)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (51)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (52)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (53)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (54)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (55)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (56)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (57)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (58)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (59)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (60)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (61)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (62)

 

Tin mới

uk

Protests_in_downtown_Port_au_Prince_drew_nearly_2000_people_on_June_13_2019_Credit_Chandan_KhannaAFPGetty_Images_

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

This photo shows the inside of the European Court of Human Rights (ECHR) in Strasbourg, eastern France, on February 7, 2019. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

timthumb

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Lc-1025-37

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

20190305T1116-1354-CNS-NIGERIA-KAIGAMA-BRIDGE_800-690x450

20190604T0817-1906-CNS-CONFESSIONAL-PRIVILEGE-IMPORTANCE_800-690x450

primopiano_8314

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Nguồn ảnh: Báo Tuổi trẻ

1562752086

5d259177615de_600

unnamed

Cardinal_Baltazar_Enrique_Porras_Cardozo_of_Merida_Venezuela_takes_possession_of_St_John_the_Evangelist_in_Rome_Italy_on_June_12_2017_Credit_Daniel_Ibanez_7_CNA