Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cung nghinh Mẹ Mân Côi lúc 16g 30 ngày 7/10/2018

Thứ Hai, 08-10-2018 | 13:19:30

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Cung Nghi Mẹ Mân Côi lúc 16g 30 ngày 7/10/2018

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (1)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (2)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (3)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (4)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (5)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (6)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (7)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (8)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (9)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (10)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (11)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (12)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (13)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (14)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (15)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (16)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (17)

 

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (18) 20171007 Kieu Duc Me Man Coi (19)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (20)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (21)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (22)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (23)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (24)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (25)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (26)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (27)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (28)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (29)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (30)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (31)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (32)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (33)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (34)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (35)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (36)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (37)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (38)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (39)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (40)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (41)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (42)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (43)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (44)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (45)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (46)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (47)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (48)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (49)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (50)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (51)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (52)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (53)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (54)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (55)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (56)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (57)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (58)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (59)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (60)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (61)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (62)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (63)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (64)

20171007 Kieu Duc Me Man Coi (65)

Tin mới

22-05-2019-Tan-Liem-Thay-Thao

fullsizeoutput_48e

popepenitenza2.node_

fullsizeoutput_48c

BANGLADESH_-_0520_-_Bambini_1_(600_x_299)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Pope-Francis-with-Archbishop-Welby

Immigrants_Credit_Ryan_Rodrick_Beiler_Shutterstock_CNA

Pope_Francis_April_17_2019_Credit_Daniel_Ibanez_CNA

pope_12.jpg

Quý Cha Đồng tế chụp hình lưu niêm với Cha Phêrô tân Chánh Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Pope_Francis_at_the_general_audience_in_St_Peters_Square_on_March_14_2018_Credit_Daniel_Ibanez_3_CNA

Title-696x464

portada-274x420

Burkina-Faso-Church-696x406

VatiChina-1-1500x926

Những người tham gia hành hương tại đền Thánh Giuse, St.Louis.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422