Gx Thông báo Chúa Nhật XXVII Thường Niên B - Mời gọi đóng góp tu sửa Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 07/10/2018

Thứ Bảy, 06-10-2018 | 09:15:22

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN B

07/10/2018

Văn Phòng Giáo Xứ trân trọng thông báo:

1/ Giáo Xứ: Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong thời gian qua thay thếtoàn bộ cáp, dây điện, bóng điện cũng như hệ thống âm thanh trong ngoài Nhà Thờ, đóng mới Nhà Tạm nơi Chúa ngự, Đền Thánh Giuse và Đức Mẹ.

Trong thời gian tới, sau mùa mưa sẽ chống thấm dột, sơn nước trong ngoài Nhà Thờ.

Với chi phí quá khả năng, Giáo Xứ kêu gọi ông bà anh chị em xa gần chung tay đóng góp để Nhà Thờ Giáo Xứ được sáng sủa, trang nghiêm và tôn kính.

Trong tâm tình là con cái Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo Xứ có gởi thơ đến ông bà anh chị em và đặt thùng xin tiếp tay trọn ngày Thứ Bảy 06/10 và Chúa Nhật 07/10.

2/ Thứ Ba 09/10 :18 giờ 00 học hỏi Tông Huấn “Niềm hoan lạc của tình yêu trong gia đình”. Sau phần học hỏi Thánh lễ.

3/ Giáo Xứ sẽ tổ chức chuyến đi hành hương Đức Mẹ Măng Đen Giáo Phận Kontum và đi thăm các giáo điểm truyền giáo của   các Cha Dòng Chúa Cứu Thế.

  • Thời gian: từ 23/11 đến 26/11
  • Kinh phí: 1.350.000 đồng
  • Thời gian đăng ký: từ Chúa Nhật 07/10 tại Văn Phòng Giáo Xứ

    *Xin quí Cộng đoàn quan tâm tham dự và quảng đại giúp tu sửa Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Văn Phòng Giáo Xứ Đức Hằng Cứu Giúp

38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài Gòn

Tin mới

The_flag_of_Scotland_Credit_By_Lynx_Aqua_Shutterstock

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

2000-1-2-690x450

20180119T1211-13896-CNS-POPE-AMAZON

korea

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


acn

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

2000-2-690x450


ivory-coast-26939_960_720

1560420793

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Les participants ont d'abord echange par petits groupes. 
Lomme, le 02.05.2019. Le diocese de Lille et son archeveque Mgr LaurentUlrich ont organise une rencontre inedite sur le theme des abus sexuels dans l'Eglise, a laquelle ont participe plus de deux cents responsables religieux et laics (pretres, diacres, scouts, etudiants, etc). PHOTO FLORENT MOREAU LA VOIX DU NORD (MaxPPP TagID: maxnewsspecial320370.jpg) [Photo via MaxPPP]

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

USCCB_6_11_Wide_shot_of_front_table_DiNardo_2

SRI_LANKA_-_0613_-_Santuario_3