Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hành hương Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Gx Chợ Đũi

Thứ Bảy, 29-09-2018 | 14:47:07

Sang nay thứ bảy ngày 29/09/2018: Mừng Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thân  Micae, Grabriel, Raphael. Cộng đoàn dân Chúa Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hành hương đến Giáo Xứ Chợ Đũi “Huyện Sỹ” trong dịp Năm Thánh Mừng Kỷ Niệm 30 Năm Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên Phong 117 Anh Hùng Tử Đạo tại Việt Nam lên hàng hiển Thánh…

Vào lúc 90g 00 Cha Bề trên Chánh Xứ Tôma Trần Quốc Hùng chủ tế Thánh lễ cùng với Cha Phó xứ Phêrô Đỗ Minh Trí, Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn…

29-09-2018 (1)

29-09-2018 (2)

29-09-2018 (3)

29-09-2018 (4)

29-09-2018 (5)

29-09-2018 (6)

29-09-2018 (7)

29-09-2018 (8)

29-09-2018 (9)

29-09-2018 (10)

29-09-2018 (11)

29-09-2018 (12)

29-09-2018 (13)

29-09-2018 (14)

29-09-2018 (15)

29-09-2018 (16)

29-09-2018 (17)

29-09-2018 (18)

29-09-2018 (19)

29-09-2018 (20)

29-09-2018 (21)

29-09-2018 (22)

29-09-2018 (23)

29-09-2018 (24)

29-09-2018 (25)

29-09-2018 (26)

Tin mới

ivory-coast-26939_960_720

1560420793

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Les participants ont d'abord echange par petits groupes. 
Lomme, le 02.05.2019. Le diocese de Lille et son archeveque Mgr LaurentUlrich ont organise une rencontre inedite sur le theme des abus sexuels dans l'Eglise, a laquelle ont participe plus de deux cents responsables religieux et laics (pretres, diacres, scouts, etudiants, etc). PHOTO FLORENT MOREAU LA VOIX DU NORD (MaxPPP TagID: maxnewsspecial320370.jpg) [Photo via MaxPPP]

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

USCCB_6_11_Wide_shot_of_front_table_DiNardo_2

SRI_LANKA_-_0613_-_Santuario_3

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

IRAQ_-_VATICANO_-_papa_in_iraq

157

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Notre_Dame_Cathedral_Credit_DBond_Shutterstock_CNA

Central_American_migrants_in_Mexico_Credit_Peter_Haden_via_Flickr_CC_BY_20_CNA_1_8_16

USCCB_6_11_Gomez_at_press_conference_2

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

dsc_91251229645

bishops

WIKI-Papa