Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hành hương Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Gx Chợ Đũi

Thứ Bảy, 29-09-2018 | 14:47:07

Sang nay thứ bảy ngày 29/09/2018: Mừng Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thân  Micae, Grabriel, Raphael. Cộng đoàn dân Chúa Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hành hương đến Giáo Xứ Chợ Đũi “Huyện Sỹ” trong dịp Năm Thánh Mừng Kỷ Niệm 30 Năm Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên Phong 117 Anh Hùng Tử Đạo tại Việt Nam lên hàng hiển Thánh…

Vào lúc 90g 00 Cha Bề trên Chánh Xứ Tôma Trần Quốc Hùng chủ tế Thánh lễ cùng với Cha Phó xứ Phêrô Đỗ Minh Trí, Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn…

29-09-2018 (1)

29-09-2018 (2)

29-09-2018 (3)

29-09-2018 (4)

29-09-2018 (5)

29-09-2018 (6)

29-09-2018 (7)

29-09-2018 (8)

29-09-2018 (9)

29-09-2018 (10)

29-09-2018 (11)

29-09-2018 (12)

29-09-2018 (13)

29-09-2018 (14)

29-09-2018 (15)

29-09-2018 (16)

29-09-2018 (17)

29-09-2018 (18)

29-09-2018 (19)

29-09-2018 (20)

29-09-2018 (21)

29-09-2018 (22)

29-09-2018 (23)

29-09-2018 (24)

29-09-2018 (25)

29-09-2018 (26)

Tin mới

primopiano_8185

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

21430566_267413033760682_1084280619479728140_n

đơn

primopiano_8186

Hong kong

Christine-du-Coudray-and-Mgr.-Emery-Kibal.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Common Funeral Service for Easter Sunday Victims at  St. Sebastian’s Church in Katuwapitiya, Negombo (Sri Lanka) on 23.04.2019: Malcolm Cardinal Ranjith, the Archbishop of Colombo, presided over a funeral service for a group of victims at 10.00am at the church premises. The coffins were brought to the premises one at a time for the services amidst intense security. Funeral services and the burials took place in an atmosphere of heavy grief and sorrow with relatives and friends weeping and mourning for the unexpected loss of their loved ones.
Photo: Malcolm Cardinal Ranjith offered a message of consolation to the faithful gathered and invited the faithful to not give into violent retaliation

loveoneanother2

Thái Hà 3

China-_Guo_Xijin-Talk

The_flag_of_Scotland_Credit_By_Lynx_Aqua_Shutterstock

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

2000-1-2-690x450

20180119T1211-13896-CNS-POPE-AMAZON

korea

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


acn