Ban chấp hành Hội Đồng Giám Mục Mỹ đề ra biện pháp chống Giám mục lạm dụng

Thứ Năm, 20-09-2018 | 18:58:43

Ban chấp hành Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã đề ra các biện pháp xử lý những vụ GM bị cáo lạm dụng tính dục, sau những vụ xì căng đan gần đây.

Ban chấp hành này là cơ quan gồm khoảng 50 GM có nhiệm vụ hành động thay HĐGM trong khoảng thời gian giữa hai đại hội.

ĐGH tiếp phái đoàn Hội Đồng Giám Mục Mỹ về vấn đề Giám mục lạm dụng tính dục

ĐGH tiếp phái đoàn Hội Đồng Giám Mục Mỹ về vấn đề Giám mục lạm dụng tính dục

 Tai hại lớn lao do các GM lạm dụng tính dục gây ra

 Trong thông cáo công bố hôm 19-9-2018, Ban chấp hành nhìn nhận rằng một vài GM, do hành động hoặc do những sai lầm, thiếu sót, khi hành động, đã gây thiết hại rất lớn cho các cá nhân và cho tập thể Giáo Hội. Họ lạm dụng uy quyền để lèo lái và lạm dụng tính dục người khác. Họ đã để cho sự sợ hãi gương xấu thay thế mối quan tâm chân thành và săn sóc những người bị lạm dụng. Ban chấp hành HĐGM Mỹ xin lỗi Chúa và những người đã bị thiệt hại, đồng thời hứa sẽ làm hết sức để sửa chữa tình trạng này.

 Biện pháp đón nhận những lời tố cáo GM

 Trong số các biện pháp do Ban chấp hành đề ra, trước tiên là thiết lập một hệ thống trình báo ”phía thứ ba”, với nhiệm vụ đón nhận một cách kín đáo, bằng điện thoại hoặc trực tuyến, những lời than phiền, khiếu nại, về sự lạm dụng tính dục trẻ em do một GM, hoặc sự xách nhiễu tình dục hay cư xử sai trái của một GM đối với người lớn trong lãnh vực này. Hệ thống trình báo này sẽ chuyển những lời than phiền ấy tới nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội và chính quyền dân sự.

 Soạn các đề nghị hạn chế Giám Mục

  Ban chấp hành cũng chỉ thị cho Ủy ban GM Mỹ về giáo luật và về việc cai quản Giáo Hội soạn ra những đề nghị cho các chính sách hạn chế các GM đã bị cách chức hoặc thuyên chuyển vì bị cáo buộc lạm dụng tính dục trẻ em hoặc xách nhiễu tình dục, cư xử sai trái với người lớn, kể cả với các chủng sinh và linh mục.

 Xử lý GM sai trái

 Ngoài ra, Ban chấp hành khởi sự tiến trình đề ra một bộ qui luật hành xử đối với GM liên quan đến sự lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, xách nhiễu tình dục hoặc cư xử sai trái về tình dục đối với người lớn, hay cẩu thả trong việc thi hành nghĩa vụ của mình đối với những trường hợp như thế.

 Điều tra tường tận về vụ TGM McCarrick

 Ban chấp hành ủng hộ việc điều tra trọn vẹn về tình trạng liên quan đến TGM McCarrick, kể cả những vụ vị này bị tố cáo lạm dụng tính dục đối với trẻ vị thành niên, LM và chủng sinh, cũng như các câu trả lời đã được đưa ra về những lời tố cáo ấy. Cuộc điều tra này phải dựa vào các giáo dân chuyên gia trong các lãnh vực liên hệ, như thi hành luật pháp và các dịch vụ xã hội.

 Ban chấp hành HĐGM Mỹ cho biết các biện pháp trên đây chỉ là giai đoạn khởi đầu. Việc tham khảo sâu rộng với các phụ huynh, chuyên gia, các giáo dân, giáo sĩ, tu sĩ sẽ giúp đề ra các biện pháp bổ túc để sửa chữa các gương xấu và tái lập công lý (Rei 20-9-2018)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

Tin mới

uk

Protests_in_downtown_Port_au_Prince_drew_nearly_2000_people_on_June_13_2019_Credit_Chandan_KhannaAFPGetty_Images_

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

This photo shows the inside of the European Court of Human Rights (ECHR) in Strasbourg, eastern France, on February 7, 2019. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

timthumb

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Lc-1025-37

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

20190305T1116-1354-CNS-NIGERIA-KAIGAMA-BRIDGE_800-690x450

20190604T0817-1906-CNS-CONFESSIONAL-PRIVILEGE-IMPORTANCE_800-690x450

primopiano_8314

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Nguồn ảnh: Báo Tuổi trẻ

1562752086

5d259177615de_600

unnamed

Cardinal_Baltazar_Enrique_Porras_Cardozo_of_Merida_Venezuela_takes_possession_of_St_John_the_Evangelist_in_Rome_Italy_on_June_12_2017_Credit_Daniel_Ibanez_7_CNA