Thánh lễ An Táng Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR - 06g 00_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR

Thứ Ba, 18-09-2018 | 04:05:17

Vào lúc 06g 00 thứ ba ngày 18/09/2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Cha Phó Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ chủ tế Thánh lễ An Táng Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR

Cha Antôn Phạm Văn Nam, C.Ss.R: Sinh ngày: 10.09.1925 tại Thượng Đồng, Bình Lục, Hà Nam

Khấn Lần đầu: 15/09/1950, Lãnh sứ vụ Linh mục: 08/09/1955

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 19h 00 thứ Bảy ngày 15/09/2018, tại Nhà hưu của Tỉnh DCCT Việt Nam, sau 93 năm làm con Chúa trên dương thế, 68 năm sống lời khấn Dòng và 63 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho cha Antôn được sớm hưởng Tôn Nhan Chúa.

Bài giảng thánh lễ: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thành Hưng CSsR

Tin mới

uk

Protests_in_downtown_Port_au_Prince_drew_nearly_2000_people_on_June_13_2019_Credit_Chandan_KhannaAFPGetty_Images_

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

This photo shows the inside of the European Court of Human Rights (ECHR) in Strasbourg, eastern France, on February 7, 2019. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

timthumb

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Lc-1025-37

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

20190305T1116-1354-CNS-NIGERIA-KAIGAMA-BRIDGE_800-690x450

20190604T0817-1906-CNS-CONFESSIONAL-PRIVILEGE-IMPORTANCE_800-690x450

primopiano_8314

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Nguồn ảnh: Báo Tuổi trẻ

1562752086

5d259177615de_600

unnamed

Cardinal_Baltazar_Enrique_Porras_Cardozo_of_Merida_Venezuela_takes_possession_of_St_John_the_Evangelist_in_Rome_Italy_on_June_12_2017_Credit_Daniel_Ibanez_7_CNA