Thánh lễ An Táng Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR - 06g 00_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR

Thứ Ba, 18-09-2018 | 04:05:17

Vào lúc 06g 00 thứ ba ngày 18/09/2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Cha Phó Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ chủ tế Thánh lễ An Táng Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR

Cha Antôn Phạm Văn Nam, C.Ss.R: Sinh ngày: 10.09.1925 tại Thượng Đồng, Bình Lục, Hà Nam

Khấn Lần đầu: 15/09/1950, Lãnh sứ vụ Linh mục: 08/09/1955

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 19h 00 thứ Bảy ngày 15/09/2018, tại Nhà hưu của Tỉnh DCCT Việt Nam, sau 93 năm làm con Chúa trên dương thế, 68 năm sống lời khấn Dòng và 63 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho cha Antôn được sớm hưởng Tôn Nhan Chúa.

Bài giảng thánh lễ: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thành Hưng CSsR

Tin mới

primopiano_8211

20180917T1328-20333-CNS-ENGLAND-ABORTION-BUFFER-ZONES_800-690x450

primopiano_8214

primopiano_8210

goalplan

_DSC5550

World_Youth_Day_Panama_Danny_Ibanez_CNA_size

Rogelio_Cabrera_AMLO_Lopez_Obrador_CEM_180619

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

D9hRAyTX4AAR7gt.jpg-large

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

phuong

VATICANO-ASIA_-_0618_-_Conferenza

Refugees_flee_the_Syrian_Civil_War_in_2015_Creditquetions123__Shutterstock__CNA

primopiano_8184

primopiano_8185

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

21430566_267413033760682_1084280619479728140_n

đơn

primopiano_8186