CSsR VN: Nghi thức hỏa táng Cha Antôn Phạm Văn Nam Tu sĩ Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế

Thứ Ba, 18-09-2018 | 22:14:35

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống”(Ga 11,25-26)

Nghi thức hỏa táng  Cha Antôn Phạm Văn Nam, C.Ss.R. tại nghia trang Bình Hưng Hòa

Sau Thánh lễ An Táng Cha Antôn rời đền Đức Mẹ tới nghĩa trang Bình Hưng Hoa

20180918 Hoa Tang Cha Anton (1)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (2)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (3)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (4)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (5)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (6)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (7)

 

Nghi thức tiễn biệt Cha Antôn 20180918 Hoa Tang Cha Anton (8)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (9)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (10)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (11)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (12)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (13)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (14)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (15)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (16)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (17)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (18)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (19)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (20)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (21)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (22)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (23)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (24)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (25)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (26)

20180918 Hoa Tang Cha Anton (27)

 

Tin mới

primopiano_8211

20180917T1328-20333-CNS-ENGLAND-ABORTION-BUFFER-ZONES_800-690x450

primopiano_8214

primopiano_8210

goalplan

_DSC5550

World_Youth_Day_Panama_Danny_Ibanez_CNA_size

Rogelio_Cabrera_AMLO_Lopez_Obrador_CEM_180619

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

D9hRAyTX4AAR7gt.jpg-large

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

phuong

VATICANO-ASIA_-_0618_-_Conferenza

Refugees_flee_the_Syrian_Civil_War_in_2015_Creditquetions123__Shutterstock__CNA

primopiano_8184

primopiano_8185

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

21430566_267413033760682_1084280619479728140_n

đơn

primopiano_8186