Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR:

Thứ Ba, 18-09-2018 | 02:28:57

16g 00 ngày 17/09/2018 Cha Giám đốc Giuse Phạm Quốc Giang, cha phó Giuse Nguyễn Văn Vượngu, Cha Tô ma Phạm Huy Lãm cùng các em Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Cha Antôn. Xin chúa sơm đưa Cha Antôn vào trong tình thương của Chúa…

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (14)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (1)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (2)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (3)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (4)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (5)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (6)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (7)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (8)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (9)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (10)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (11)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (12)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (13)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (15)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (16)

Tin mới

primopiano_8211

20180917T1328-20333-CNS-ENGLAND-ABORTION-BUFFER-ZONES_800-690x450

primopiano_8214

primopiano_8210

goalplan

_DSC5550

World_Youth_Day_Panama_Danny_Ibanez_CNA_size

Rogelio_Cabrera_AMLO_Lopez_Obrador_CEM_180619

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

D9hRAyTX4AAR7gt.jpg-large

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

phuong

VATICANO-ASIA_-_0618_-_Conferenza

Refugees_flee_the_Syrian_Civil_War_in_2015_Creditquetions123__Shutterstock__CNA

primopiano_8184

primopiano_8185

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

21430566_267413033760682_1084280619479728140_n

đơn

primopiano_8186