Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR:

Thứ Ba, 18-09-2018 | 02:28:57

16g 00 ngày 17/09/2018 Cha Giám đốc Giuse Phạm Quốc Giang, cha phó Giuse Nguyễn Văn Vượngu, Cha Tô ma Phạm Huy Lãm cùng các em Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Cha Antôn. Xin chúa sơm đưa Cha Antôn vào trong tình thương của Chúa…

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (14)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (1)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (2)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (3)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (4)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (5)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (6)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (7)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (8)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (9)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (10)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (11)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (12)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (13)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (15)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (16)

Tin mới

mk-1

hk

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

IRAQ_-_VATICANO_-_visita_papa_rischio

shutterstock_479350555

Coptic_Christian_boy_lights_a_candle_at_a_church_in_Cairo_Credit_Christopher_Rose_via_Flickr_CC_BY_NC_20_CNA

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

5d2bf9e0e20ca_600

Prayer-Day-For-Victims-Of-Sexual-Abuse-In-Mexico-July-16-2019-©-CEM

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

chiesa-distrutta-cina-

Amazon-@-Jesuits.Global

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Cardinal_DiNardo_addresses_the_USCCB_general_Assembly_Nov_12_2018_CNS_photo_Bob_Roller_CNA

1822855686176f493606

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

fullsizeoutput_4b7

uk