Anh en CSsR gốc Cộng Đoàn Nha Trang và Gx Quân Trấn dâng lễ cầu nguyện cho Cha Antôn

Thứ Ba, 18-09-2018 | 20:06:49

Chiều qua lúc 18g 00 Cha Bề trên Cộng đoàn Nha Trang cùng vười một số Cha , Thầy xuất phát từ Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang cùng vưới cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Giuse Quân Trấn về hiệp dâng thánh lễ Tạ Ơn cầu nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR…

Nguyện xin Chúa đón nhận Cha Antôn vào trong vinh quang Nước Trời với Người.

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (1)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (2)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (3)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (4)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (5)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (6)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (7)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (8)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (9)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (10)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (11)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (12)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (13)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (14)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (15)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (16)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (17)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (18)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (19)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (20)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (21)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (22)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (23)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (25)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (26)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (27)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (28)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (29)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (30)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (31)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (32)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (33)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (34)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (35)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (36)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (37)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (38)

Tin mới

uk

Protests_in_downtown_Port_au_Prince_drew_nearly_2000_people_on_June_13_2019_Credit_Chandan_KhannaAFPGetty_Images_

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

This photo shows the inside of the European Court of Human Rights (ECHR) in Strasbourg, eastern France, on February 7, 2019. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

timthumb

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Lc-1025-37

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

20190305T1116-1354-CNS-NIGERIA-KAIGAMA-BRIDGE_800-690x450

20190604T0817-1906-CNS-CONFESSIONAL-PRIVILEGE-IMPORTANCE_800-690x450

primopiano_8314

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Nguồn ảnh: Báo Tuổi trẻ

1562752086

5d259177615de_600

unnamed

Cardinal_Baltazar_Enrique_Porras_Cardozo_of_Merida_Venezuela_takes_possession_of_St_John_the_Evangelist_in_Rome_Italy_on_June_12_2017_Credit_Daniel_Ibanez_7_CNA