Anh en CSsR gốc Cộng Đoàn Nha Trang và Gx Quân Trấn dâng lễ cầu nguyện cho Cha Antôn

Thứ Ba, 18-09-2018 | 20:06:49

Chiều qua lúc 18g 00 Cha Bề trên Cộng đoàn Nha Trang cùng vười một số Cha , Thầy xuất phát từ Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang cùng vưới cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Giuse Quân Trấn về hiệp dâng thánh lễ Tạ Ơn cầu nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR…

Nguyện xin Chúa đón nhận Cha Antôn vào trong vinh quang Nước Trời với Người.

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (1)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (2)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (3)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (4)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (5)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (6)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (7)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (8)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (9)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (10)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (11)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (12)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (13)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (14)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (15)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (16)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (17)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (18)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (19)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (20)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (21)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (22)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (23)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (25)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (26)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (27)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (28)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (29)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (30)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (31)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (32)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (33)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (34)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (35)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (36)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (37)

20180917 Anh Em Nha Trang - Gx Quan Tran (38)

Tin mới

primopiano_8211

20180917T1328-20333-CNS-ENGLAND-ABORTION-BUFFER-ZONES_800-690x450

primopiano_8214

primopiano_8210

goalplan

_DSC5550

World_Youth_Day_Panama_Danny_Ibanez_CNA_size

Rogelio_Cabrera_AMLO_Lopez_Obrador_CEM_180619

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

D9hRAyTX4AAR7gt.jpg-large

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

phuong

VATICANO-ASIA_-_0618_-_Conferenza

Refugees_flee_the_Syrian_Civil_War_in_2015_Creditquetions123__Shutterstock__CNA

primopiano_8184

primopiano_8185

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

21430566_267413033760682_1084280619479728140_n

đơn

primopiano_8186