Anh chị em các cháu tiễn biệt Antôn Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR lần cuối và nghi thức dập mạch

Thứ Ba, 18-09-2018 | 00:52:40

11g 30 Anh chị em các cháu tiễn biệt Antôn Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR lần cuối và nghi thức dập mạch

20180917 Tien Biet & Day lăp (1)

20180917 Tien Biet & Day lăp (2)

20180917 Tien Biet & Day lăp (3)

20180917 Tien Biet & Day lăp (4)

20180917 Tien Biet & Day lăp (5)

20180917 Tien Biet & Day lăp (6)

20180917 Tien Biet & Day lăp (7)

20180917 Tien Biet & Day lăp (8)

20180917 Tien Biet & Day lăp (9)

20180917 Tien Biet & Day lăp (10)

20180917 Tien Biet & Day lăp (11)

20180917 Tien Biet & Day lăp (12)

20180917 Tien Biet & Day lăp (13)

20180917 Tien Biet & Day lăp (14)

20180917 Tien Biet & Day lăp (15)

20180917 Tien Biet & Day lăp (16)

20180917 Tien Biet & Day lăp (17)

20180917 Tien Biet & Day lăp (18)

 

Tin mới

mk-1

hk

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

IRAQ_-_VATICANO_-_visita_papa_rischio

shutterstock_479350555

Coptic_Christian_boy_lights_a_candle_at_a_church_in_Cairo_Credit_Christopher_Rose_via_Flickr_CC_BY_NC_20_CNA

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

5d2bf9e0e20ca_600

Prayer-Day-For-Victims-Of-Sexual-Abuse-In-Mexico-July-16-2019-©-CEM

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

chiesa-distrutta-cina-

Amazon-@-Jesuits.Global

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Cardinal_DiNardo_addresses_the_USCCB_general_Assembly_Nov_12_2018_CNS_photo_Bob_Roller_CNA

1822855686176f493606

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

fullsizeoutput_4b7

uk