Anh chị em các cháu tiễn biệt Antôn Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR lần cuối và nghi thức dập mạch

Thứ Ba, 18-09-2018 | 00:52:40

11g 30 Anh chị em các cháu tiễn biệt Antôn Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR lần cuối và nghi thức dập mạch

20180917 Tien Biet & Day lăp (1)

20180917 Tien Biet & Day lăp (2)

20180917 Tien Biet & Day lăp (3)

20180917 Tien Biet & Day lăp (4)

20180917 Tien Biet & Day lăp (5)

20180917 Tien Biet & Day lăp (6)

20180917 Tien Biet & Day lăp (7)

20180917 Tien Biet & Day lăp (8)

20180917 Tien Biet & Day lăp (9)

20180917 Tien Biet & Day lăp (10)

20180917 Tien Biet & Day lăp (11)

20180917 Tien Biet & Day lăp (12)

20180917 Tien Biet & Day lăp (13)

20180917 Tien Biet & Day lăp (14)

20180917 Tien Biet & Day lăp (15)

20180917 Tien Biet & Day lăp (16)

20180917 Tien Biet & Day lăp (17)

20180917 Tien Biet & Day lăp (18)

 

Tin mới

primopiano_8211

20180917T1328-20333-CNS-ENGLAND-ABORTION-BUFFER-ZONES_800-690x450

primopiano_8214

primopiano_8210

goalplan

_DSC5550

World_Youth_Day_Panama_Danny_Ibanez_CNA_size

Rogelio_Cabrera_AMLO_Lopez_Obrador_CEM_180619

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

D9hRAyTX4AAR7gt.jpg-large

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

phuong

VATICANO-ASIA_-_0618_-_Conferenza

Refugees_flee_the_Syrian_Civil_War_in_2015_Creditquetions123__Shutterstock__CNA

primopiano_8184

primopiano_8185

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

21430566_267413033760682_1084280619479728140_n

đơn

primopiano_8186