Giới trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Viếng Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR

Chúa Nhật, 16-09-2018 | 13:08:10

Cha linh hướng Anphongsô Trần Ngọc Hướng cùng anh chị em giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế viếng linh cữu Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR.

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (1)

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (2)

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (3)

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (4)

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (5)

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (6)

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (7)

Tin mới

primopiano_8211

20180917T1328-20333-CNS-ENGLAND-ABORTION-BUFFER-ZONES_800-690x450

primopiano_8214

primopiano_8210

goalplan

_DSC5550

World_Youth_Day_Panama_Danny_Ibanez_CNA_size

Rogelio_Cabrera_AMLO_Lopez_Obrador_CEM_180619

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

D9hRAyTX4AAR7gt.jpg-large

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

phuong

VATICANO-ASIA_-_0618_-_Conferenza

Refugees_flee_the_Syrian_Civil_War_in_2015_Creditquetions123__Shutterstock__CNA

primopiano_8184

primopiano_8185

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

21430566_267413033760682_1084280619479728140_n

đơn

primopiano_8186