Giới trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Viếng Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR

Chúa Nhật, 16-09-2018 | 13:08:10

Cha linh hướng Anphongsô Trần Ngọc Hướng cùng anh chị em giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế viếng linh cữu Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR.

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (1)

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (2)

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (3)

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (4)

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (5)

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (6)

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (7)

Tin mới

mk-1

hk

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

IRAQ_-_VATICANO_-_visita_papa_rischio

shutterstock_479350555

Coptic_Christian_boy_lights_a_candle_at_a_church_in_Cairo_Credit_Christopher_Rose_via_Flickr_CC_BY_NC_20_CNA

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

5d2bf9e0e20ca_600

Prayer-Day-For-Victims-Of-Sexual-Abuse-In-Mexico-July-16-2019-©-CEM

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

chiesa-distrutta-cina-

Amazon-@-Jesuits.Global

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Cardinal_DiNardo_addresses_the_USCCB_general_Assembly_Nov_12_2018_CNS_photo_Bob_Roller_CNA

1822855686176f493606

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

fullsizeoutput_4b7

uk