CÁO PHÓ CHA ANTÔN PHẠM VĂN NAM, C.Ss.R.

Thứ Bảy, 15-09-2018 | 21:53:47

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

Cao Pho Cha Antoni Nam Tieu Su Cha Nam (1) Tieu Su Cha Nam (2)

CÁO PHÓ

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin

CHA ANTÔN PHẠM VAN NAM, C.Ss.R.

Sinh ngày: 10/09/1925 tại: Thượng Đồng, Bình Lục, Hà Nam

Khấn Lần đầu: 15/09/1950

Lãnh sứ vụ Linh mục: 08/09/1955

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 19h00, thứ Bảy, 15/09/2018, tại Nhà Hưu của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, sau 93 năm làm con Chúa trên dương thế, 68 năm sống lời khấn Dòng và 63 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 10h 00 sáng Chúa Nhật 16/09/2018, tại phòng khách Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 6h 00 sáng thứ Ba ngày 18/09/2018, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sài Gòn.

 Sau Thánh lễ, thi hài cha Antôn sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha Antôn sớm hưởng vinh quang Nước Trời

 

RIP

 

TIỂU SỬ

CHA ANTÔN PHẠM VĂN NAM, C.Ss.R.

— *** —

 CHA ANTÔN PHẠM VĂN NAM C.Ss.R.

 • Sinh ngày 10 tháng 09 năm 1925 tại Thượng Đồng, Bình Lục, Hà Nam.
 • Từ năm 1925 đến năm 1940: Sống với gia đình tại quê nhà.
 • Tháng 02.1940: Gia nhập Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế tại Huế.
 • Ngày 15.07.1949: Vào Nhà Tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội.
 • Ngày 15.09.1950: Tuyên khấn lần đầu tại Tu viện DCCT Hà Nội.
 • Từ năm 1950 đến năm 1957: Học tại Học viện DCCT Đà Lạt.
 • Ngày16.10.1953: Tuyên khấn trọn đời tại Tu viện DCCT Đà Lạt.
 • Ngày 08.09.1955: Lãnh thừa tác vụ linh mục tại DCCT Đà Lạt.
 • Từ năm 1957 đến năm 1958: Phó xứ Tùng Lâm, Giáo phận Đà Lạt.
 • Từ năm 1958 đến năm 1960: Phục vụ tại Vũng Tàu – Bà Rịa.
 • Từ năm 1960 đến năm 1961: Làm Nhà Tập 2 (Mục vụ) tại Tu viện DCCT Đà Lạt.
 • Từ năm 1961 đến năm 1962: Phụ tá Tập viện tại DCCT Nha Trang.
 • Từ năm 1962 đến năm 1965: Phục vụ tại DCCT Huế.
 • Từ năm 1965 đến năm 1968: Thừa sai Đại Phúc tại DCCT Nha Trang.
 • Từ năm 1968 đến năm 1970: Bề Trên Nhà Thủ Đức kiêm Cố Vấn Tỉnh.
 • Từ năm 1970 đến năm 1972: Bề Trên Nhà Nha Trang.
 • Từ năm 1972 đến năm 1975: Phục vụ tại DCCT Nha Trang.
 • Từ năm 1975 đến năm 1993: Quản xứ Giuse, Quân Trấn, Giáo phận Nha Trang.
 • Từ năm 1993 đến năm 1999: Bề Trên Nhà Nha Trang.
 • Từ năm 1999 đến năm 2005: Phục vụ tại DCCT Nha Trang.
 • Từ năm 2005 đến năm 2008: Bề Trên Nhà Nha Trang.
 • Từ năm 2008 đến năm 2010: Quản xứ Giuse, Quân Trấn, Giáo phận Nha Trang.
 • Từ năm 2010 đến nay: Nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng DCCT Sài Gòn.

Vào lúc 19h thứ Bảy,  ngày 15 tháng 9 năm 2018, cha Antôn Phạm Văn Nam, C.Ss.R.đã được Chúa gọi về tại Nhà hưu của Tỉnh Dòng, sau 93 năm làm con Chúa trên dương thế, 68 năm sống lời khấn Dòng và 63 năm sống sứ vụ linh mục.

Cuộc đời Cha Antôn là chuỗi dài hành trình đi theo Chúa Cứu Thế trong lòng tin tưởng và âm thầm hy sinh cầu nguyện. Cha đã phục vụ nhiều cộng đoàn của Nhà Dòng với những công việc khác nhau. Cha đã tìm thấy niềm vui trong sự phục vụ Nhà Dòng và mưu cầu lợi ích cho các linh hồn.

Cha Antôn cảm nghiệm:

Sau những năm Đệ tử, Tập viện, Học viện và làm việc Tông đồ Đại Phúc, Tĩnh tâm… cảm nghiệm vinh dự và niềm sung sướng được sống đời tu trì Dòng Chúa Cứu Thế. Quyết dấn thân trọn vẹn, vĩnh viễn cho Chúa Cứu Thế và Dòng Thánh; sống đời tân hiến và hoạt động tông đồ, đặc biệt Đại Phúc và Tĩnh tâm. Và rất mong ước, khát khao Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng Cha Thánh tạo điều kiện để Tỉnh Dòng được tổ chức nhiều Ban thừa sai giảng các Tuần Đại Phúc và Cấm phòng khắp nơi.”

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha Antôn sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

———-

Tin mới

ivory-coast-26939_960_720

1560420793

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Les participants ont d'abord echange par petits groupes. 
Lomme, le 02.05.2019. Le diocese de Lille et son archeveque Mgr LaurentUlrich ont organise une rencontre inedite sur le theme des abus sexuels dans l'Eglise, a laquelle ont participe plus de deux cents responsables religieux et laics (pretres, diacres, scouts, etudiants, etc). PHOTO FLORENT MOREAU LA VOIX DU NORD (MaxPPP TagID: maxnewsspecial320370.jpg) [Photo via MaxPPP]

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

USCCB_6_11_Wide_shot_of_front_table_DiNardo_2

SRI_LANKA_-_0613_-_Santuario_3

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

IRAQ_-_VATICANO_-_papa_in_iraq

157

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Notre_Dame_Cathedral_Credit_DBond_Shutterstock_CNA

Central_American_migrants_in_Mexico_Credit_Peter_Haden_via_Flickr_CC_BY_20_CNA_1_8_16

USCCB_6_11_Gomez_at_press_conference_2

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

dsc_91251229645

bishops

WIKI-Papa