Hình ảnh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 15/08/2018

Thứ Năm, 16-08-2018 | 01:39:36

“Kết thúc cuộc đời dương thế, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội là Thánh Ma-ri-a, Đức Mẹ Chúa Trời, đã được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác.” Với những lời đó, năm 1950, đức giáo hoàng Pi-ô XII đã xác định tín điều Đức Ma-ri-a Hồn Xác Lên Trời. Đặc ân này xuất phát từ ơn được làm Đức Mẹ Chúa Trời và là hy vọng chắc chắn cho toàn thể nhân loại, là lời hứa cho toàn thể nhân loại sẽ được phục sinh. (Tiểu sử Đức Me Lên Trời)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (16)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (1)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (2)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (3)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (4)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (5)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (6)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (7)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (8)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (9)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (10)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (11)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (12)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (13)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (14)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (15)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (16)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (17)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (18)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (19)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (20)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (21)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (22)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (23)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (24)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (25)

Tin mới

uk

Protests_in_downtown_Port_au_Prince_drew_nearly_2000_people_on_June_13_2019_Credit_Chandan_KhannaAFPGetty_Images_

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

This photo shows the inside of the European Court of Human Rights (ECHR) in Strasbourg, eastern France, on February 7, 2019. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

timthumb

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Lc-1025-37

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

20190305T1116-1354-CNS-NIGERIA-KAIGAMA-BRIDGE_800-690x450

20190604T0817-1906-CNS-CONFESSIONAL-PRIVILEGE-IMPORTANCE_800-690x450

primopiano_8314

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Nguồn ảnh: Báo Tuổi trẻ

1562752086

5d259177615de_600

unnamed

Cardinal_Baltazar_Enrique_Porras_Cardozo_of_Merida_Venezuela_takes_possession_of_St_John_the_Evangelist_in_Rome_Italy_on_June_12_2017_Credit_Daniel_Ibanez_7_CNA