Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế hướng tới Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ XV

Thứ Năm, 16-08-2018 | 15:11:10

Trong tinh thần hòa mình với các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới, đóng góp những thao thức của giới trẻ cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ XV, chuẩn bị diễn ra tại Rôma vào tháng 10 năm 2018.

HTGTTS-12.08.2018 (12)

Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng cùng với các anh chị em Giới Trẻ Thừa Sai CSsR

Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế tại Miền Nam tổ chức buổi hội thảo vào ngày 12 tháng 08 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn với chủ đề: Người Trẻ, Đức Tin và Sự biện phân ơn gọi. Phần thuyết trình về tài liệu làm việc của Thượng Hội Đồng được Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT trình bày. Việc trình bày nhằm giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về tài liệu làm việc, về thao thức của Đức Thánh Cha, của Giáo Hội dành cho các bạn trẻ. Đó là lý do chính yếu của Thượng Hội Đồng sắp nhóm họp thông qua các đại diện là các Đức Giám Mục khắp nơi trên thế giới quy tụ về Rôma.

Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn các bạn trẻ khắp nơi đóng góp ý kiến cho Thượng Hội Đồng. Trong năm câu hỏi được đưa ra thảo luận lần này, đều là những câu hỏi rất gần gũi, thực tế với các vấn đề quan tâm của các bạn trẻ.

  1. Tại Việt Nam, các thách đố (khó khăn) và các cơ hội có ý nghĩa trong việc sống đức tin đối với người trẻ là gì?
  1. Theo kinh nghiệm của người trẻ, làm thế nào để bạn nhận ra (biện phân) ơn gọi của mình? Bạn hãy chia sẻ đôi chút về “niềm vui trọn vẹn” trong ơn gọi bạn đang sống.
  1. Các mô hình giới trẻ hiện nay tại Việt Nam có thật giúp người trẻ phát triển đức tin và tham gia tích cực vào đời sống Hội Thánh và đồng thời đóng góp văn hoá Kitô giáo cho xã hội không? Các bạn có đề nghị gì cho các mô hình mục vụ giới trẻ hiện nay?
  2. Làm thế nào và bằng cách nào để tiếp xúc với những người trẻ không lui tới với các môi trường của Hội Thánh?
  1. Bạn mong chờ gì nơi Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Lần Thứ XV về giới trẻ? Bạn muốn đóng góp gì cho Thượng Hội Đồng?

Sau phần trình bày của Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, các bạn trẻ chia sẻ các câu hỏi trên đây với các thành viên của tổ mình. Các bạn trẻ tích cực chia sẻ và đóng góp những ý kiến cá nhân của mình cho tổ và cùng nhau trình bày trước các bạn. Sự đóng góp của các bạn là quý giá và thằng thắn. Ban thư ký và Cha Phaolô ghi nhận tất cả các ý kiến, tổng hợp và hứa với tất cả các bạn trẻ để gửi tới Đức Thánh Cha Phanxicô, với mong ước ngài sẽ nhận được và hồi; đó là cách ngài vẫn thường làm.

Kết thúc buổi Hội Thảo với lời cảm ơn của Ban tổ chức, đại diện là Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng, đặc trách Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế. Một niềm vui nho nhỏ trước sự hưởng ứng tích cực của các bạn trẻ là: mong có nhiều buổi học hỏi nhiều hơn thế này, dành riêng cho các bạn.

Chúng tôi cũng không quên cảm ơn Ban truyền thông Giới trẻ thừa sai và Ban truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế, Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế đã hỗ trợ tổ chức chương trình.

Sài Gòn, 14.08.2018

Sau đây là một số hình ảnh của buổi Hội Thảo.

HTGTTS-12.08.2018 (26)

HTGTTS-12.08.2018 (25)

Vũ điệu khai mạc Hội Thảo

HTGTTS-12.08.2018 (11)

Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng, giới thiệu chương trình

HTGTTS-12.08.2018 (10)

Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, thuyết trình

HTGTTS-12.08.2018 (3)

Các tổ chia sẻ các câu hỏi thảo luận

HTGTTS-12.08.2018 (4)

Các tổ chia sẻ các câu hỏi thảo luận

HTGTTS-12.08.2018 (5)

Các tổ chia sẻ các câu hỏi thảo luận

HTGTTS-12.08.2018 (6)

Các tổ chia sẻ các câu hỏi thảo luận

HTGTTS-12.08.2018 (7)

Các tổ chia sẻ các câu hỏi thảo luận

HTGTTS-12.08.2018 (22)

Các tổ chia sẻ các câu hỏi thảo luận

HTGTTS-12.08.2018 (20)

Các tổ chia sẻ các câu hỏi thảo luận

HTGTTS-12.08.2018 (21)

Các tổ chia sẻ các câu hỏi thảo luận

HTGTTS-12.08.2018 (19)

Các tổ chia sẻ các câu hỏi thảo luận

HTGTTS-12.08.2018 (16)

Các tổ trình bày kết quả thảo luận

HTGTTS-12.08.2018 (8)

Các tổ trình bày kết quả thảo luận

HTGTTS-12.08.2018 (9)

Các tổ trình bày kết quả thảo luận

HTGTTS-12.08.2018 (13)

Các tổ trình bày kết quả thảo luận

HTGTTS-12.08.2018 (14)

Các tổ trình bày kết quả thảo luận

HTGTTS-12.08.2018 (15)

Các tổ trình bày kết quả thảo luận

HTGTTS-12.08.2018 (17)

HTGTTS-12.08.2018 (18)

HTGTTS-12.08.2018 (24)

Nghỉ giữa giờ trong buổi Hội Thảo

HTGTTS-12.08.2018 (27)

Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng cùng với các anh chị em Giới Trẻ Thừa Sai CSsR

 

Tin mới


ivory-coast-26939_960_720

1560420793

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Les participants ont d'abord echange par petits groupes. 
Lomme, le 02.05.2019. Le diocese de Lille et son archeveque Mgr LaurentUlrich ont organise une rencontre inedite sur le theme des abus sexuels dans l'Eglise, a laquelle ont participe plus de deux cents responsables religieux et laics (pretres, diacres, scouts, etudiants, etc). PHOTO FLORENT MOREAU LA VOIX DU NORD (MaxPPP TagID: maxnewsspecial320370.jpg) [Photo via MaxPPP]

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

USCCB_6_11_Wide_shot_of_front_table_DiNardo_2

SRI_LANKA_-_0613_-_Santuario_3

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

IRAQ_-_VATICANO_-_papa_in_iraq

157

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Notre_Dame_Cathedral_Credit_DBond_Shutterstock_CNA

Central_American_migrants_in_Mexico_Credit_Peter_Haden_via_Flickr_CC_BY_20_CNA_1_8_16

USCCB_6_11_Gomez_at_press_conference_2

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

dsc_91251229645

bishops