Thánh lễ An Táng Bà Cố Maria Thân Mẫu Cha Trần Minh Quang & Cha Trần Minh Chính CSsR

Thứ Tư, 15-08-2018 | 00:51:27

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

Vào lúc 8g 30 sáng ngày 14/8/2018 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Dốc Mơ, Giáo Hạt Gia Kiêm, Giáo Phận Xuân Lộc Thánh lễ An Táng Bà Cố Maria Thân Mẫu Cha GiuseTrần Minh Quang & Cha Giuse Trần Minh Chính CSsR

BÀ CỐ: Maria NGUYN THỊ LÁNG (Miễn) Sinh năm 1941

Đã được Chúa gi v vào lúc 6h15, ngày 08 tháng 08 năm 2018. Hưởng thọ 77 tuổi.

Linh cữu quàn tại tư gia 3/3 Dốc Mơ 2, Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai.

Thuộc giáo xứ Dốc Mơ, Giáo hạt Gia Kiệm, Giáo Phận Xuân Lộc.

 Xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Maria mau được hưởng tôn nhan Chúa

20180814 Ba Co C Quang Chinh (1)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (2)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (3)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (4)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (5)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (6)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (7)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (8)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (9)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (10)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (11)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (12)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (13)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (14)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (15)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (16)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (17)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (18)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (19)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (20)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (21)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (22)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (23)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (24)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (25)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (26)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (27)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (28)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (29)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (30)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (31)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (32)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (33)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (34)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (35)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (36)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (37)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (38)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (39)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (40)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (41)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (42)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (43)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (44)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (45)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (46)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (47)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (48)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (49)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (50)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (51)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (52)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (53)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (54)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (55)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (56)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (57)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (58)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (59)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (60)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (61)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (62)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (63)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (64)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (65)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (66)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (67)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (68)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (69)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (70)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (71)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (72)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (73)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (74)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (75)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (76)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (77)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (78)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (79)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (80)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (81)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (82)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (83)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (84)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (85)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (86)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (87)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (88)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (89)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (90)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (91)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (92)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (93)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (94)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (95)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (96)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (97)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (98)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (99)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (100)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (101)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (102)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (103)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (104)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (105)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (106)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (107)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (108)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (109)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (110)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (111)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (112)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (113)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (114)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (115)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (116)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (117)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (118)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (119)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (120)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (121)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (122)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (123)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (124)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (125)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (126)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (127)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (128)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (129)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (130)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (131)

20180814 Ba Co C Quang Chinh (132)

 

Tin mới

uk

Protests_in_downtown_Port_au_Prince_drew_nearly_2000_people_on_June_13_2019_Credit_Chandan_KhannaAFPGetty_Images_

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

This photo shows the inside of the European Court of Human Rights (ECHR) in Strasbourg, eastern France, on February 7, 2019. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

timthumb

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Lc-1025-37

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

20190305T1116-1354-CNS-NIGERIA-KAIGAMA-BRIDGE_800-690x450

20190604T0817-1906-CNS-CONFESSIONAL-PRIVILEGE-IMPORTANCE_800-690x450

primopiano_8314

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Nguồn ảnh: Báo Tuổi trẻ

1562752086

5d259177615de_600

unnamed

Cardinal_Baltazar_Enrique_Porras_Cardozo_of_Merida_Venezuela_takes_possession_of_St_John_the_Evangelist_in_Rome_Italy_on_June_12_2017_Credit_Daniel_Ibanez_7_CNA