Tại sao những người Mỹ ‘không theo tôn giáo nào’ lại không tự xác định mình thuộc một tôn giáo?

Thứ Sáu, 10-08-2018 | 21:55:20

Một bộ phận người Mỹ ngày càng gia tăng thừa nhận không tham gia bất kì tôn giáo nào. Gần đây, chúng tôi đã đề nghị một thử nghiệm đại diện cho hơn 1.300 người trong số những người cho biết “không theo tôn giáo nào” này về lý do tại sao họ lại chọn không xác định với một tôn giáo.

6 trong số 10 người Mỹ không theo tôn giáo nào – những người trưởng thành mô tả đặc tính tôn giáo của họ là vô thần, bất khả tri hoặc “không theo tôn giáo nào cụ thể” – cho biết rằng việc đặt vấn đề về những giáo huấn tôn giáo là một lý do cực kì quan trọng đối với việc không theo tôn giáo của họ. Lý do thứ hai phổ biến nhất chính là sự đối lập với những quan điểm của Giáo hội về những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực xã hội và chính trị, được viễn chứng bởi 49% số người tham gia khảo sát (cuộc khảo sát đặt hỏi về mỗi một trong 6 lựa chọn riêng biệt). Lý do ít phổ biến hơn, nhưng vẫn đáng kể, những người tham gia khảo sát cho biết rằng họ không thích các tổ chức tôn giáo (41%), không tin vào Thiên Chúa (37%), coi tôn giáo chẳng có liên quan gì đến họ (36%) hoặc không thích các nhà lãnh đạo tôn giáo (34%).

FT_18.08.07_whyUnaffiliated_most

Những người tự xác định mình là những người vô thần, theo thuyết bất khả tri hoặc “không theo tôn giáo nào cụ thể” có xu hướng đưa ra nhiều lý do khác nhau cho việc không theo tôn giáo của họ, cho thấy rằng “những người không theo tôn giáo nào” không thuộc nhóm liên khối. Chẳng hạn như, khoảng 9 trong số 10 người tự mô tả mình là những người vô thần (89%) cho biết rằng họ thiếu niềm tin vào Thiên Chúa chính là một lý do cực kì quan trọng đối với đặc tính tôn giáo của họ, so với 37% con số những người theo thuyết bát khả tri và 21% những người nằm trong hạng mục “không theo tôn giáo nào cụ thể”. Những người vô thần cũng có nhiều khả năng hơn “những người không theo tôn giáo nào” khác khi nói rằng tôn giáo đơn giản chỉ là “không liên quan” gì đến họ (63% những người vô thần so với con số 40% những người theo thuyết bất khả tri và 26% những người trưởng thành không theo tôn giáo nào cụ thể).

Chúng tôi cũng đã đặt câu hỏi với “những người không theo tôn giáo nào”, mà trong sáu phát biểu có khả năng, về việc đâu là lý do quan trọng nhất khiến họ không theo tôn giáo. Một lần nữa, việc đặt vấn đề về các giáo huấn tôn giáo chính là một trong những câu trả lời hàng đầu, với số lượng một phần tư trong số tất cả “những người không theo tôn giáo nào” nói rằng đó chính là lý do quan trọng nhất. Tỉ lệ tương tự (22%) viện dẫn về việc thiếu niềm tin vào Thiên Chúa, và 16% cho biết rằng lý do quan trọng nhất đó chính là họ không thích những quan điểm mà Giáo hội đưa ra về những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực xã hội và chính trị.

Có sự khác biệt lớn giữa ba nhóm phụ không liên kết về câu hỏi này. Ba phần tư những người vô thần cho biết lý do quan trọng nhất khiến họ trở thành những người vô thần đó chính là họ không tin vào Thượng đế. Những người theo thuyết bất khả tri (chiếm tỉ lệ ít hơn, 17%) và những người nằm trong nhóm “không theo tôn giáo nào cụ thể” (8%) cũng đã nói điều này.

Trong số những người tự mô tả mình là người theo thuyết bất khả tri, lý do quan trọng nhất được viện dẫn đó chính là việc đặt vấn đề nhiều về giáo lý tôn giáo (38%).

Những người tự xác định mình là “không theo tôn giáo nào cụ thể” đưa ra nhiều câu trả lời khi được hỏi về lý do quan trọng nhất của họ về lý do vì sao không có sự liên kết với một tôn giáo – và không có lý do nào chiếm ưu thế. Một phần tư cho biết rằng lý do quan trọng nhất đó chính là họ đặt vấn đề nhiều về giáo lý tôn giáo, 21% nói rằng họ không thích những quan điểm mà Giáo hội đưa ra đối với những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực xã hội và chính trị, và 28% cho biết rằng không có lý do nào được đưa ra là cực kì quan trọng.

FT_18.08.07_whyUnaffiliated_questioning

Trong nghiên cứu trước đây, Trung tâm đã đặt câu hỏi với những người Mỹ không có liên hệ tôn giáo, những người được nuôi nấng trong một tôn giáo (những người chiếm đa số trong số “những người không theo tôn giáo nào) để giải thích bằng chính ý kiến của họ về lý do tại sao họ không còn tự xác định mình thuộc bất kỳ nhóm tôn giáo nào. Câu hỏi này cũng đã gợi ra nhiều phản hồi từ nhóm “không theo tôn giáo nào cụ thể”. Một số người cho biết rằng họ không tin vào giáo lý tôn giáo hoặc không thích các tổ chức tôn giáo, trong khi những người khác cho biết họ theo đạo (mặc dù không có sự liên hệ về mặt tôn giáo) hoặc họ tin vào Thượng đế nhưng không theo bất kỳ tôn giáo nào.

 Minh Tuệ chuyển ngữ

Tin mới

uk

Protests_in_downtown_Port_au_Prince_drew_nearly_2000_people_on_June_13_2019_Credit_Chandan_KhannaAFPGetty_Images_

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

This photo shows the inside of the European Court of Human Rights (ECHR) in Strasbourg, eastern France, on February 7, 2019. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

timthumb

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Lc-1025-37

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

20190305T1116-1354-CNS-NIGERIA-KAIGAMA-BRIDGE_800-690x450

20190604T0817-1906-CNS-CONFESSIONAL-PRIVILEGE-IMPORTANCE_800-690x450

primopiano_8314

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Nguồn ảnh: Báo Tuổi trẻ

1562752086

5d259177615de_600

unnamed

Cardinal_Baltazar_Enrique_Porras_Cardozo_of_Merida_Venezuela_takes_possession_of_St_John_the_Evangelist_in_Rome_Italy_on_June_12_2017_Credit_Daniel_Ibanez_7_CNA