Hình ảnh Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tây Ninh Mừng lễ Bổn Mạng

Chúa Nhật, 24-06-2018 | 00:11:21

Sáng nay vào lúc 9g30 ngày 23/06/2018 Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Giáo hạt Tây Ninh, Giáo Phận Phú Cường Mừng lễ Bổn mạng tại Giáo xứ Phong Cốc, Giáo Phận Phú Cường

20180623 HDMHCG Tay Ninh (1)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (2)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (3)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (4)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (5)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (6)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (7)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (8)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (9)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (10)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (11)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (12)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (13)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (14)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (15)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (16)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (17)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (18)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (19)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (20)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (21)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (22)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (23)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (24)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (25)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (26)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (27)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (28)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (29)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (30)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (31)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (32)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (33)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (34)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (35)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (36)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (37)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (38)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (39)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (40)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (41)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (42)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (43)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (44)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (45)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (46)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (47)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (48)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (49)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (50)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (51)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (52)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (53)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (54)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (55)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (56)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (57)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (58)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (59)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (60)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (61)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (62)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (63)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (64)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (65)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (66)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (67)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (68)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (69)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (70)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (71)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (72)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (73)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (74)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (75)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (76)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (77)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (78)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (79)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (80)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (81)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (82)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (83)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (84)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (85)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (86)

20180623 HDMHCG Tay Ninh (87)

 

Tin mới

LRM_EXPORT_46588655655292_20190622_133813267ok

20190624T1201-28148-CNS-MELKITE-SYNOD-PEACE-SYRIA_800-690x450

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

primopiano_8211

20180917T1328-20333-CNS-ENGLAND-ABORTION-BUFFER-ZONES_800-690x450

primopiano_8214

primopiano_8210

goalplan

_DSC5550

World_Youth_Day_Panama_Danny_Ibanez_CNA_size

Rogelio_Cabrera_AMLO_Lopez_Obrador_CEM_180619

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

D9hRAyTX4AAR7gt.jpg-large

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

phuong

VATICANO-ASIA_-_0618_-_Conferenza

Refugees_flee_the_Syrian_Civil_War_in_2015_Creditquetions123__Shutterstock__CNA

primopiano_8184

primopiano_8185