Hình ảnh nghi thúc tiễn biệt hỏa táng Thầy Gioakim Trần Văn Thà CSsR

Thứ Ba, 12-06-2018 | 20:26:29

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11,25)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (1)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (2)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (4)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (3)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (5)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (6)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (7)

  12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (9)12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (8)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (10)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (11)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (12)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (13)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (14)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (15)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (16)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (17)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (18)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (19)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (20)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (21)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (22)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (23)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (24)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (25)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (26)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (27)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (28)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (29)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (30)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (31)

Tin mới

Pope_Francis_at_the_general_audience_in_St_Peters_Square_on_March_14_2018_Credit_Daniel_Ibanez_3_CNA

Title-696x464

portada-274x420

Burkina-Faso-Church-696x406

VatiChina-1-1500x926

Những người tham gia hành hương tại đền Thánh Giuse, St.Louis.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Đức Hồng Y Peter Turkson, người đứng đầu Thánh Bộ Thăng tiến Phát triển Con người Toàn diện (Ảnh: Paul Haring/CNS)

20190516T1023-26863-CNS-POPE-ROMANIA-CATHOLIC-ORTHODOX_800-690x450

primopiano_7988

Tin Mung Cho Nguoi Ngheo
Image caption
Một buổi lễ tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn hồi tháng 2/1019

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

shutterstock_544259368

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (2)

SFO5711

DCCT-Sai-Gon