Hội Thánh Thánh Thể - Hội Thánh Thân Mình Đức Kitô

Thứ Sáu, 11-05-2018 | 10:35:31

Khi thực hiện Thánh Thể, Hội Thánh thực hiện chính mình: mầu nhiệm Vượt Qua được cử hành dưới thế là chính mầu nhiệm Vượt Qua của Hội Thánh. Hội Thánh không nối tiếp hoặc thêm vào Đức Kitô, mà đồng nhất với Ngài. Hội Thánh hình thành trong việc cử hành cuộc Vượt Qua của Đức Kitô…

Cuộc tôn vinh của Đức Kitô có hai tên gọi có vẻ không hợp nhau: Phục Sinh và Hội Thánh. Nó có nghĩa là cuộc tôn vinh này riêng tư cho Đức Kitô, nhưng cuộc tôn vinh riêng này lại có tính cách cộng đồng. Đức Kitô chào đời, được biến đổi nơi mình và biến thành nhiều người. Ngài chết để vừa sống lại vừa để thành Hội Thánh.

Ngài là:

 • Hạt giống và sống lại thành nhiều hạt.
 • Là viên đá bị thải và thành Đền thờ Thiên Chúa.
 • Là triều đại xảy đến
 • Là Lang quân kết hợp với Hiền thê

Lời sản sinh (Cv 13, 13) tạo ra một cộng đoàn con cái Thiên Chúa. Thế mà Thánh Thể là bí tích của sự chết rồi Phục Sinh thành nhiều người đó. Thánh Thể là sự hữu hình của Đức Kitô Phục Sinh chính mình và Phục Sinh dưới hình Hội Thánh.

Hội Thánh Thân Mình Đức Kitô

 • Xem ra là chính từ Thánh Thể mà thánh Phaolô đã hiểu Hội Thánh là thân mình Đức Kitô (l Cr 10, 17). Cộng đoàn được Thánh Thể hóa, nên thân mình Đức Kitô, khi họ cử hành Thánh Thể.
  • Nền thần học Giáo phụ chấp nhận ngay tính hiện thực của ngôn ngữ thánh Phaolô. Các ngài nhất trí với nhau cách lạ lùng. Thời trung cổ, người ta hiểu Hội Thánh là thân mình Đức Kitô do việc Đức Kitô ban mình cho con người và biến đổi người ta nên Ngài, nên thân mình Ngài. Nay ta cũng xin nên chi thể Chúa, sau khi đã rước Mình Máu Chúa.Eucharist in the Catholic Church
  • Mà kẻ tin thật sự phải trở nên điều mình lãnh nhân thì mới dự phần vào ơn cứu độ. Vì đích thân Đức Kitô là mầu nhiệm cứu độ, nên chính trong Ngài, trong sự hiệp thông với thân mình Ngài, kẻ tin mới lột bỏ con người xác thịt mình và mới sống lại với Ngài.
 • ‘Tại sao nhờ Thánh Thể, ta nên thân mình Đức Kitô?’ một bữa ăn mà ta ăn chung tạo ra những liên hệ huynh đệ, bữa ăn Thánh Thể có khả năng này ở cấp độ lạ lùng vì bánh là thân mình Đức Kitô trong Thần khí, Đấng sát nhập trần gian vào Đức Kitô ‘ta cũng nên thân mình Đức Kitô nhờ thần khí’.
 • Ngày Phục Sinh, Thần khí ùa vào tạo thành, Người vinh thắng, Người xâm chiếm Đức Kitô, biến Ngài nên Thần Khí tác sinh và nên Đấng ban Thần Khí. Thánh Thể là bí tích cao vời về Thần Khí, ai ăn ‘lương thực thiêng liêng’ ấy thì không còn khát (Ga 6, 35).
 • Thần Khí cuộc Phục Sinh đó là một sức mạnh sát nhập vào Đức Kitô. Sau khi tác động và sát nhập bánh, Người sát nhập con người vào Đức Kitô làm cho họ nên một “thân thể thiêng liêng” độc nhất. Thánh Thể khởi sự việc sát nhập vào Đức Kitô, việc linh hóa tột cùng mà ta gọi là “sự sống lại của kẻ chết”. Thánh Thể báo trước sự hiệp thông cánh chung, sự hiện diện hỗ tương hoàn toàn.
 • ‘Cách Đức Kitô biến ta nên thân mình Ngài’
  • Đức Kitô chiếm hữu bánh rượu như những đồ vật, bằng lời truyền lệnh, bằng cách áp đặt quyền năng Thần Khí.
  • Còn đối với Hội Thánh, Đức Kitô chỉ mời gọi, lôi kéo, ban mình và cho Hội Thánh được chiếm hữu Ngài. Ở đây quyền năng sát nhập của Thánh Thần là tình mến, nên Đức Kitô để Hội Thánh ăn Ngài, Ngài và Hội Thánh hiến mình cho nhau, chia sẻ Thánh Thần với nhau, mà Thánh Thần là sự toàn năng tác tạo, một tình mến tạo ra sự kết hiệp mà nó mong muôn.
 • (Được sáp nhập vào Đức Kitô, ta trẻ trung và keo sơn mãi)
  • Adam cũ tạo ra sự sống sẽ phải chết. Đức Kitô Phục Sinh thì ban sự trẻ trung của Thần Khí, ban sự tươi mát của lúc Ngài chào đời trong cuộc Phục Sinh và ban một đời sống hiệp thông. Ngài sinh hạ con người, bằng cách sáp nhập họ bằng sự chào đời, nghĩa là bằng sự Phục Sinh của Ngài.
  • Ađam cũ “sinh theo xác thịt” chỉ phân tán, đem sự xa cách nhau vào nhân loại. Đức Kitô sinh hạ bằng cách kéo lại về Ngài. Ngài ban sự sồng bằng sự hiệp thông của mọi người vào thân mình Ngài. Trong chính hành vi sinh hạ, Ngài là điểm Omêga, điểm qui tụ. Thánh Thể chuẩn bị sự hiệp nhất mà Thiên Chúa nhắm từ đầu (Ep 1, 10).
 • ‘Việc sáp nhập vào Đức Kitô thay đổi tương quan giữa các kẻ tin’

Việc Đức Kitô và Hội Thánh ban mình cho nhau, sát nhập vào nhau tạo ra những tương quan mới giữa các kẻ tin, tạo ra sự hiệp thông giữa họ với nhau.

 • Vì Máu Đức Kitô là máu Giao ước, chẳng những thánh hóa ở Sinai mà còn hàn gắn sự hiệp nhất.
 • Vì khi dư phần vào Đức Kitô nhờ ăn Mình, uống Máu Ngài, mọi người cũng hiệp thông với nhau và nên một thân mình (1 Cr 10, 16-17).
 • “Lương thực thần thiêng” cũng linh hóa những kẻ dùng nó:
 • Thần Khí, sự diễn tả thực hữu Thiên Chúa và người chủ của mầu nhiệm Vượt Qua, áp đặt cho Hôi Thánh luật sống của mầu nhiệm Vượt Qua cũng là luât sống của Thiên Chúa: “đó là yêu mến và thông ban mình”.
 • Thánh Thể mang lại cho tội nhân khép kín vào mình cái ơn cứu họ bằng cách mở ra, làm họ có lối sống mới, làm họ giống Đức Kitô, Đấng hiện hữu trong sự ban mình và hiệp thông.
 • Ơn Thánh Thể cũng mang dâu ấn Ba Ngôi, nó khai mào trong trần gian chế độ đời sống Thần linh: giữa Cha và Con, không có “cái của Tôi. cái của Anh”, vì Cha và Con đối thoại trong sự hiệp thông của Thánh Thần. Các kẻ hiệp lễ được thánh hóa khi người này nên thánh vì người kia. Giữa xã hội đố kỵ chia rẽ, Thánh Thể tạo ra sự hiệp thông giữa các thánh Thân Mình Đức Kitô đối choi với tội Nguyên khởi.
 • Trong một tỷ lệ thu nhỏ, các Kitô hữu trở nên giông Đức Kitô đối với ta:
 • Họ trở nên những “Thần Khí tác sinh” cho nhau, trở nên những kẻ hiến mình, chiếu toả sự sống.
 • Đức Kitô ban cho mỗi người nên “nguồn suôi” cho kẻ khác, nên bánh ban sự sống, nên lương thực ban ơn cứu độ cho kẻ khác.
 • Nhờ hiệp thông với Đức Kitô, một sự ban mình cho nhau có trong họ và nơi mỗi người, Hội Thánh có tính cách huynh đệ, vừa có tính cách hiền mẫu.
 • ‘Việc sát nhập vào Đức Kitô thay đổi tương quan với các thánh trên trời và với hoàn vũ’.
  • Từ Hội Thánh dưới thế, sự hiệp thông mở rộng về quê trời và thế giới không Kitô Giáo:
  • Thánh Thể nối Hội Thánh với cõi trời.
  • Nó là bí tích của bữa ăn cõi vĩnh hằng.
  • Nó được cử hành trong sự hiệp thông với những vị đã hưởng mầu nhiệm Vượt Qua viên mãn.
  • Thánh Thể mở ngỏ Hội Thánh cho những kẻ chưa biết Hội Thánh, vì khi kết hiệp Hội Thánh vào Đức Kitô, Thánh Thể sát nhập Hội Thánh vào trần gian, làm cho mỗi kẻ khi cử hành nên một người anh em phổ quát, đặt nền móng cho việc các thánh thông công phổ quát. Nó làm những kẻ ở xa nên những tiền Kitô hữu, nên một Hội Thánh ở ngưỡng cửa do sự gần gũi của Hội Thánh với họ.

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua

(còn tiếp)

Tin mới

_DSC5550

World_Youth_Day_Panama_Danny_Ibanez_CNA_size

Rogelio_Cabrera_AMLO_Lopez_Obrador_CEM_180619

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

D9hRAyTX4AAR7gt.jpg-large

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

phuong

VATICANO-ASIA_-_0618_-_Conferenza

Refugees_flee_the_Syrian_Civil_War_in_2015_Creditquetions123__Shutterstock__CNA

primopiano_8184

primopiano_8185

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

21430566_267413033760682_1084280619479728140_n

đơn

primopiano_8186

Hong kong

Christine-du-Coudray-and-Mgr.-Emery-Kibal.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Common Funeral Service for Easter Sunday Victims at St. Sebastian’s Church in Katuwapitiya, Negombo (Sri Lanka) on 23.04.2019: Malcolm Cardinal Ranjith, the Archbishop of Colombo, presided over a funeral service for a group of victims at 10.00am at the church premises. The coffins were brought to the premises one at a time for the services amidst intense security. Funeral services and the burials took place in an atmosphere of heavy grief and sorrow with relatives and friends weeping and mourning for the unexpected loss of their loved ones.
Photo: Malcolm Cardinal Ranjith offered a message of consolation to the faithful gathered and invited the faithful to not give into violent retaliation

loveoneanother2