Tại sao gọi là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội?

Thứ Năm, 18-05-2017 | 23:42:56

Tại sao gọi là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội?

Giải đáp

Ngọc thân mến,

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội nghĩa là Đức Mẹ được gìn giữ khỏi nguyên tội ngay từ giây phút đầu tiên được tượng thai trong lòng bà thánh Anna, mẹ người. Đặc ân này là nguồn gốc và khả năng không thể phạm tội nơi Mẹ Thiên Chúa mà các tín hữu ngay từ những thế kỷ đầu đã tin nhận.

Đức Thánh Cha Piô IX ngày 8 tháng 12 năm 1854 đã tuyên bố tín điều này như sau :

« Ta tuyên xưng, công bố và xác quyết rằng tín điều này đã được Thiên Chúa mặc khải và vì thế phải được mọi tín hữu tin nhận cách chắc chắn, không được rút lại. Cụ thể, tín điều này xác quyết rằng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria ngay từ giây phút đầu tiên được tượng thai – nhờ ân ban và đặc sủng vô song Thiên Chúa toàn năng ban cho và nhờ công trạng của Đức Giêsu Kitô – đã được giữ gìn khỏi mọi vương vấn nguyên tội »

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR

 

Tin mới

The_flag_of_Scotland_Credit_By_Lynx_Aqua_Shutterstock

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

2000-1-2-690x450

20180119T1211-13896-CNS-POPE-AMAZON

korea

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


acn

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

2000-2-690x450


ivory-coast-26939_960_720

1560420793

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Les participants ont d'abord echange par petits groupes. 
Lomme, le 02.05.2019. Le diocese de Lille et son archeveque Mgr LaurentUlrich ont organise une rencontre inedite sur le theme des abus sexuels dans l'Eglise, a laquelle ont participe plus de deux cents responsables religieux et laics (pretres, diacres, scouts, etudiants, etc). PHOTO FLORENT MOREAU LA VOIX DU NORD (MaxPPP TagID: maxnewsspecial320370.jpg) [Photo via MaxPPP]

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

USCCB_6_11_Wide_shot_of_front_table_DiNardo_2

SRI_LANKA_-_0613_-_Santuario_3