Giáo dân có được chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ không?

Thứ Tư, 05-04-2017 | 10:16:11

Thưa cha, Giáo Luật có nói đến việc giáo dân chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ không ?

Giải đáp

Về việc giáo dân chia sẻ Lời Chúa trong Thánh Lễ thì Giáo Luật đã trình bày rất rõ ràng trong điều 767 § 1 như sau:

Trong những hình thức giảng thuyết, nổi bật nhất là bài giảng giải thánh lễ vì là phần chính của phụng vụ và dành riêng cho Linh Mục hay Phó Tế. Trong bài giảng ấy phải làm sao để suốt một năm phụng vụ có thể trình bày các Mầu nhiệm Đức Tin và khuôn khổ đời sống Kitô giáo dựa vào bản văn Thánh Kinh.

Như vậy thì giáo dân không có quyền giảng trong Thánh Lễ. Đó là việc của Linh Mục và Phó Tế mà thôi. Nếu có giáo dân đuợc mời lên chia sẻ thì chỉ coi là đóng góp chứ không thay thế việc giảng trong Thánh Lễ. Ở một vài nơi có tình trạng giảng thay linh mục nhưng cũng đã bị nhắc nhở và không đuợc coi là hợp luật.

Điều 766 nói đến việc giáo dân có thể giảng thuyết trong nhà thờ hay nhà nguyện nếu có nhu cầu đòi hỏi nhưng không thể giảng trong Thánh Lễ.

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR

Tin mới

primopiano_8211

20180917T1328-20333-CNS-ENGLAND-ABORTION-BUFFER-ZONES_800-690x450

primopiano_8214

primopiano_8210

goalplan

_DSC5550

World_Youth_Day_Panama_Danny_Ibanez_CNA_size

Rogelio_Cabrera_AMLO_Lopez_Obrador_CEM_180619

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

D9hRAyTX4AAR7gt.jpg-large

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

phuong

VATICANO-ASIA_-_0618_-_Conferenza

Refugees_flee_the_Syrian_Civil_War_in_2015_Creditquetions123__Shutterstock__CNA

primopiano_8184

primopiano_8185

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

21430566_267413033760682_1084280619479728140_n

đơn

primopiano_8186